Ma egy rendkívül inspiráló látogatást, tapasztalatcserét abszolváltunk Bécs 22. kerületéhez tartozó teljesen új városrészben, Seestadt Aspernben az U2 metró végállomásánál, ahol egy 25 ezer lakosú városrész épül éppen a szivacsváros elvei (swammstadt-prinzip) szerint. (Hogy mi fán terem a szivacsváros, s ez hogyan kapcsolódhat majd a Városháza parkhoz, arról később részletesen beszámolok.) A bécsi kollegák a közútkezelési és útépítési, valamint a városi zöldfelületek ügyosztályról azonban négy fontos részletmegoldást is megosztottak velünk az épülő városrésszel kapcsolatban, amitől a szivacsvároson túl is tátva marad a szánk.
Egyrészt a kiültetett faiskolai fák törzsét a városrészben fehérre mázolták a következő ok miatt: az első néhány évben, amíg le nem kopik a festék, a törzsük verje csak vissza a fényt és a hőt, hogy a begyökeresedéssel, ültetési sokkal küzdő fákat addig kisebb hőterhelés érje. Sőt egy zöld pöttyel a faiskolában megszokott keleti oldalukat is bejelölték, és ugyabban a tájolásban ültették el a fákat, hogy azoknak legalább az új tájolással ne kelljen megküzdeniük. Zseniális.
Másrészt a helyi kutyafuttató agility. Nos ez Bécs ezen negyedében nem milliós eszközökből van, hanem megteszi erre néhány nagy szikla és farönk is, míg a fiatal fákat a kutyáktól egyszerű szőlőkarók és drótfonat védi meg. Egyszerű, költséghatékony, mégis puritán módon szép. Zseniális.
Harmadrészt a fahely. Az új városrészben alapszabály, hogy a legkisebb fahely is 9 m2 alapterületű. Nálunk ezt a jogszabály (kormányrendelet) mindössze 2,25 m2-ben állapítja meg, s sajnos azt sem nagyon tartják be. Itt a legkisebb fahely volt 9 m2 a rendkívül burkolt területeken. Zseniális.
Negyedrészt a létező és számon kérhető zöldfelületi normatíva. Nálunk ilyen 1979 óta nincs. A lakótelepek építésekor még volt, ezért is zöldebb minden lakótelep a mostani lakóparkjainknál. Bécsben, ha nagyobb lakófejlesztést csinál valaki, akkor személyenként 1,5 m2 közterületi zöldfelületet is kell neki fejlesztenie. Ha tehát valaki egy 100 fő elhelyezését szolgáló társasházat/ lakóparkot épít, akkor azt csakis úgy teheti meg, ha átad és létrehoz 150 m2 közterületi zöldfelületet is. Nem magánt, közterületit. Ott a lakópark nem csak egy szó, hanem tényleg létrejön vele egy új park is. Zseniális.
Négy részlet, ami elárulja, miért is van Bécs a legélhetőbb városok között. Van hova fejlődni, s tanulni sosem szégyen.