Oh máj gád. A Miskolc tévé már nem tagja a Miskolc Holdingnak? Ime

Tisztelt Pusztai László úr!

A Miskolc Holding Zrt-hez 2021. április 14-én a Miskolc Televízióban
látható Basszuskulcs műsor Edda élő koncertjének költsége tárgyában
közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 26. § (1) bekezdése és a 29. § (1) bekezdése alapján az
alábbiakról tájékoztatom.

A Miskolc Televízióban látható Basszuskulcs műsor tekintetében a Miskolc
Holding Zrt. nem minősül adatkezelőnek, ezért közérdekű adatigénylését
elutasítjuk.

 

Tájékoztatom, hogy a kérelme elutasításával szemben az Infotv. 31. §-a
alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a
Miskolci Járásbíróságnál vagy bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2021. április 23.

Dr. Cserni Gabriella