Turbó Miskolc: megvan az első díj

A TURBÓKÖRFORGALOM-TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS DÍJÁTADÓJA,

A „Tervezzük együtt Miskolcot!” mottó jegyében ötletpályázatot hirdetett Miskolc MJV
Önkormányzata a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében, a NIF Zrt. által építendő
turbókörforgalom központi látványelemének megtervezésére. A cél az volt, hogy a
körforgalom közepére olyan látványelemet helyezhessen ki Miskolc, amely méltóképpen
fogadja a városba a 3-as főúton keresztül érkezőket.
Az ötletpályázatra sokan sokféle technikájú és tematikájú tervvel jelentkeztek. A beérkezett
pályamunkák közül az elbíráló szakemberek – két kategória szerint – három-három díjazott
tervet választottak ki, egy hetediket pedig különdíjra javasoltak. A legjobb pályamunkák
készítőit jutalomban részesíti Miskolc MJV Önkormányzata, a Radio M Reklám és Marketing
Kft. és a Miskolci Fürdők Kft.
Az ünnepségen a díjazottak ajándékcsomagjait Szopkó Tibor, Miskolc MJV
alpolgármestere adta át, Szunyogh László, Miskolc MJV főépítésze, és Czifrusz Natália,
Miskolc MJV főkertésze társaságában.
Szopkó Tibor alpolgármester elmondta: „A pályázat lényege az volt, hogy bevonjuk, közös
ötletelésre, tervezgetésre serkentsük a miskolciakat, azokat a polgártársainkat, akiknek
hasonlóképp izgatja a fantáziáját, ilyen legyen a közeli jövőben városunk, hogyan változzon,
merre fejlődjön. Hasonlóképp, mint ahogy a városvezetés tagjait is ez foglalkoztatja,
legújabban például a jelentős állami beruházás keretében megvalósuló úgynevezett Y-hidas
felüljáró csomópont, amelynek pontos szerepéről és hasznáról egyelőre még csak
elképzeléseink, reményeink lehetnek, de amely beruházás sokféle jövőbeni hatásával már
ma számolnunk kell. Ilyen hatás lehet, hogy a martin-kertvárosi felüljárótól kicsit odébb, de
éppen a belvároshoz közel, tehát még inkább frekventált helyen alaposan megváltozik majd
a közlekedés, illetve az illető forgalmi csomópont és környezete. Erről a turbókörforgalomnak
nevezett objektumról kellett már elkezdenünk gondolkodni az elmúlt hetekben-hónapokban,
és ennek folyamatába szeretnénk már idejekorán bevonni a városlakókat. Hiszen a jelenlegi
városvezetés felvállalt és meghirdetett irányvonala az úgynevezett részvételiség:
nevezetesen hogy amiben csak lehet, mindig egyeztessünk azokkal, akiket az a dolog
érinteni fog. A város mindenfajta fejlesztési, építési terveivel kapcsolatban közösen alakítsuk
ki a kereteket, együtt találjuk ki, mi és hogyan valósulhasson meg mindnyájunk örömére,
elégedettségére. Így szeretnénk ezt tenni most a Király és Vörösmarty utca találkozásánál
hamarosan megszületendő új műszaki létesítmény tekintetében is. Örülök, hogy ebben
segítségünkre voltak és lesznek – ezt a segítségüket szeretnénk a mai alkalommal
megköszönni.”
Szunyogh László városi főépítésztől megtudtuk: „Harmincnál is több pályamunka érkezett
be, különféle színvonalú, de egyaránt érdekes ötletekkel, olyanokkal, amikre magunktól nem
gondoltunk volna.
A felhívásban még nem volt feltűntetve, de a bírálat során úgy alakult, hogy
megkülönböztetjük a terveket, aszerint, hogy ’profik’ vagy ’amatőrök’ nyújtották be. Így két
kategóriát állítottunk fel a díjazásnál a szakemberek és a laikusok jutalmazására. Sőt, még
egy különdíjat is létrehoztunk, mert egy család nem csak leírta-lerajzolta az elképzeléseit,
hanem egy kis installáció formájában meg is mutatta, itt azt szerettük volna értékelni, hogy
szülő és gyerek együtt gondolkodott és alkotott.

A legtöbben a pályázók közül hasonló ötleteket fogalmaztak meg. A legtöbben Miskolc
nevezetességeit, épületeit kívánták megjeleníteni makettek formájában: avasi kilátó,
Palotaszálló, Tiszai pályaudvar és hasonlók. Szintén gyakori javaslat volt, hogy legyen ez a
teresedés egy ’zöld sziget’ a lakótelepen. Mindkét kezdeményezést megértettük és
elfogadtuk.
Fontos tudni, hogy ez a turbókörforgalom egy közlekedési sziget lesz: gyalogos nem megy
be a közepére. Tehát nem parkot kell oda képzelni, padokkal, sétányokkal.
Mindkét kategóriában akad tehát olyan tervezet, ami továbbgondolásra érdemes. A ’profik’
között elsőként díjazott pályamunka szerint acélszalag fut körbe a belső terület peremén, és
ez a szalag a különböző irányokban egy-egy nevezetes épület sziluettjét rajzolja ki. Ez azért
jó ötlet, mert a körforgalom átmérője olyan nagy, hogy a közepére rakott ’szobrok’ kevésbé
volnának láthatóak. Ennél a tervnél viszont megvalósítható, hogy középre egy valóságos
’erdő’ kerüljön, azaz buja vegetáció. A fenti ötletek benyújtóival szeretnénk a továbbiakban is
szakmailag együttműködni a megvalósítás érdekében.