A MISKOLCI SZÁMADÓ MEGMONDJA:  MI TÖRTÉNIK, HA ELFOGY A PÉNZ?

Pénz nélkül nem mennek a buszok,
nem világítanak az utcai lámpák, bezárnak
a bölcsődék, megszűnik az idősellátás,
nem folyik a csapból víz.

MI TÖRTÉNIK,
HA ELFOGY A PÉNZ?
Kötelező feladatok:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás,
helyi közutak, közparkok fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása,
a kulturális örökség helyi védelme;
a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások,
amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint
a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és
a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára –
jogszabályban meghatározott termékeik –
értékesítési lehetőségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás;
Önként vállalt feladatok:
1. időskorúak támogatása;
2. nemzetiségi jogok érvényesülésének
támogatása;
3. városi sajtó működtetése;
4. önkormányzatok közötti partnerség
erősítése;
5. nemzetközi kapcsolatok ápolása;
6. fiatalkorúak egészséges életmódjának
támogatása;
7. helyi sportfeladatok és
sportrendezvények támogatása;
8. helyi közlekedés színvonalának
erősítése;
9. kábítószer elleni küzdelem;
10. energiatakarékossági programok
támogatása;
11. idegenforgalmi tevékenység;
12. gyermekek üdültetésének támogatása;
13. térségi szakképzés támogatása;
14. bűnmegelőzési feladatok;
15. helyi közbiztonság erősítése;
16. regionális fejlesztések támogatása;
17. környezettudatos szemlélet erősítése;
18. térinformatikai rendszer támogatása;
19. tájrendezési feladatok;
20. esélyegyenlőségi feladatok ellátása;
21. városi befektetések támogatása;
22. közhasznú társadalmi szervezetek
támogatása;
23. oktatás színvonalának erősítése;
24. történelmi múlt ápolása;
25. ipartörténeti értékek megóvása;
26. településkép javítás