Szeptember végéig kell jelentkezni ebszámlálásra Miskolcon

Miskolc önkormányzata felhívta a figyelmet, hogy legkésőbb szeptember 30-ig lehet bejelenteni négylábú barátainkat, családtagjainkat. A részvétel kötelező, azonban az ehhez tartozó adatlap könnyen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy online, elektronikus formában is.

Így szól maga a közlemény:

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírás jelzett időpontjáig köteles az „Ebösszeíró adatlap”-ot kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok beszerezhetők Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. szám alatt a központi ügyfélszolgálaton, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (https://www.miskolc.hu/ugyleiras/allattartas-allatvedelem).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (hétfő, kedd, csütörtök 8.00-16.00; szerda: 8.00-17.30; péntek: 8.00-12.00), illetve a 46/512-700 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

·       postai úton Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. alatti címre küldve,

·       elektronikusan az ebbejelentes@miskolc.hu címre továbbítva,

·       személyesen a központi ügyfélszolgálaton az e célra kihelyezett gyűjtőládába helyezve,

·       faxon a 06/46/512-801 számra továbbítva; vagy

·       ügyfélkapun keresztül a https://www.miskolc.hu/ugyleiras/allattartas-allatvedelem  linken található „Eb bejelentő adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni) v1.1” megnevezésű elektronikus űrlap használatával. Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy az elektronikus űrlap használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.