Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése – EFOP-3.6.1-16-2016-00011 című projekt Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot a Műszaki Földtudományi Kar alap-, mester, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatói számára.

A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók aktívan részt vegyenek a  Műszaki Földtudományi Karon folyó kutatásokban, a kutatási eredményeiket konferenciákon, tudományos kiadványokban, folyóiratokban ismertessék. A kutatói utánpótlást támogató programba bevont új résztvevő hallgatók ezáltal bővítik, szélesítik a tudásukat, továbbá hozzájárulnak a projekt sikerességéhez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

Jelentkezési lap

Részletes pályázati felhívás:
Ösztöndíj_felhívás_EFOP361_BSc
Ösztöndíj_felhívás_EFOP361_MSc 
Ösztöndíj_felhívás_EFOP361_PhD 

A támogatási nyilatkozat letölthető itt.