Őn mint Miskolc Jegyzője Miskolci törvények ellen adott ki nyilatkozatot

, mely szinte példátlan a Magyar joggyakorlatban, hogy a hatályos törvények ellen nem lép fel a törvénytelenséget szervezett módon támogatja és ezáltal terjeszti, amely alkotmányellenes állapotokat idéz elő.

Részletek:

Miskolc közállapotainak kapcsán kérdéssel fordultam Jegyző Úr felé, melyben azt hiányoltam, hogy ahol utcára folyik a szennylé, miért nem kötelezték az ott lakókat szigetelt szennyvíztároló létesítésére? Ez idáig miért nem szankcionálták a szabálytalanságokat?

Jegyző Úr megbízásából Csizmadia János osztályvezető a ÉKO: 11121-9/2010 ikt. Számú közokiratban azt a választ adta, hogy „vízzáró gyűjtő létesítését pedig törvényi felhatalmazás hiányában előírni nem áll jogunkban”, „vízzáró gyűjtő berendezést nem áll módunkban előírni, ami joghézag” /Mellékletben 4.es válasz/

Ezzel szemben a Miskolci törvények előírásai, melyet a Miskolc város együttélési kódexben /48 oldal/ is megfogalmaztak /Miskolc honlapján megtalálható/ az alábbi:

21/2009. (VI.30.) sz. rendelet

(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális hulladék Kibocsátó köteles egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőt építeni a szennyvíz gyűjtésére.

(5) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőjét legalább két hetenkénti ürítési időszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell megépíteni, illetve átépíteni a Közszolgáltatóval is egyeztetett, közútról megközelíthető helyen.

(2) A Kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot maradéktalanul összegyűjteni és az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(5) A Kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 2. § (5) bekezdés szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelő használatú egyedi szennyvízgyűjtőben köteles gyűjteni.

(4) Az ingatlantulajdonos, aki a települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, illetve a közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezést végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyző jogosult.

Ezt az anyagot megküldöm BAZ Megyei Ügyészség részére, azzal a kéréssel, hogy tanulmányozzák át és különösen arra a részre fordítsanak figyelmet, hogy az Önkormányzati törvények meghatározzák a hatóság által engedélyezett hulladék elhelyezést és ezt követően a 281/A§ Büntető törvénykönyv azon részét, mely úgy rendelkezik, hogy aki nem hatóság által engedélyezett helyen /veszélyes/ hulladékot elhelyez 5 évi szabadságvesztéssel sújtható.

Ezt követően kérni fogom ügyészséget újra, hogy a szükséges intézkedéseket kezdjék meg. /nyomozás, vádemelés/ Kérem még Dr. Martossy György főügyészségi osztályvezető ügyész sajtószóvivő Urat, hogy olyan nyilatkozatot ne adjon ki, mint a múltkor, hogy az általam közokiratok és törvények alapján kiadott nyilatkozatok nem valósak.

http://www.eszakhirnok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=152:a-szemes-istvan-altal-kifogasolt-hatosagi-mulasztasok-nem-valosaktisztelt-szerkesztseg&catid=2:belfold&Itemid=4

Munkájukat segítő közreműködésemet megköszönték, és biztosítani szeretném Miskolc Önkormányzati tisztségviselőit, hogy amennyiben a hatályos jogszabályoknak megfelelően intézkednek, szívesen együttműködök Önökkel a rend helyreállítása érdekében.

2010-06-29

Tisztelettel: Szemes István