Miskolc. Építkeznek a fordítva felépült Avas-Dél Lakótelepi Missziói Református templomnál. Küldjél

A templomtorony megközelítőleg csak a fő tömeg ereszvonaláig emelkedik ki. Pazár Béla elmondása szerint ennek oka, hogy a magas panelházak között visszatetszőnek érezték volna a saját léptékéhez mért, kiemelkedő torony kialakítását. Formálásával az épület így olyan hatást kelt, mintha az istentisztelet és a közösség tereit körbevevő falakon kívül létezne egy nagyobb tömeg is, melyből egy részt ugyan elvettek, de a lejtő felé eső egyik sarka még megmaradt: ez a tömb lenne a torony. Ez a gesztus a toronyszerűség tagadásaként is értelmezhető.1 A ház tömege a szervesen integrálódó torony miatt belesimul a park dombjába, mintha egyszerűségével a szakrális és a profán világ kapcsolatának természetességét fejezné ki.https://epiteszforum.hu/ezereves-es-hallgatag–magyari-eva-es-pazar-bela-avas-deli-reformatus-teglatemploma