Szilágyi Kornél, a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője ismertette az előterjesztést. Megtudjuk ebből, hogy 38,1 milliárdos főösszeggel fogadták el az idei költségvetést, 54 milliárdos kiadás mellett. Két módosításból áll: többletbevételhez jutott az önkormányzat (részben központi támogatások, általános működési célú támogatások). A főosztályvezető kiemelt néhány tételt: 350 milliós rendkívüli támogatást, illetve 42 millió forint víz- és csatornapályázati támogatást kapott a város. A többletigényeket belső erőforrásokból biztosították. Az MVK támogatása kiemelt, a működésre 200 milliós többlettámogatást kap a cég. A költségvetés módosításával 102,1 milliárdra módosul a főösszeg.

A bizottságok támogatják a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot.

Vita a napirend fölött:

Szopkó Tibor alpolgármester: minden vonatkozó jogszabálynak megfelel az előterjesztés, az államháztartásról szóló törvénynek is. Felelős, ésszerű, stabil gazdálkodás alapelveinek is maximálisan megfelel. Normál rendben folyik az önkormányzat gazdálkodása, nagyon nehéz körülmények között is. Vannak nehézségek, milliárdos nagyságrendben csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások hasonló nagyságban (az iparűzési adó 1 százalékának elvonása után a kompenzáció nem érte el az elvont összeg mértékét). A működőképességet megőrizték, a kötelező és az önként vállalt feladatokat is ellátják, a közszolgáltatások biztosítottak, bizonyos mértékű fejlesztésre is van lehetőség. Stabil a gazdálkodás. Már a működőképesség megőrzése is nagy energiákat igényel az alpolgármester elmondása szerint a nehezített, lejtős pályán.

„Ezt a mérkőzést a lejtős pálya ellenére is a frakciónk, a városvezetés a miskolciak javára nemcsak, hogy lejátssza, de meg is fogja nyerni” – fogalmazott.

Soós Attila (Fidesz): a pohár félig tele van, de félig üres is véleménye szerint. A jelenlegi vezetés hamarosan a harmadik évét kezdi meg. „A mi olvasatunkban ez a költségvetés egyre inkább sodródó város képét vetíti előre” – fogalmazott. Valóban lejtős a pálya, ezen azonban szerinte elindult lefelé a város. Elismeri, vannak miskolci vezetők, akik valóban szeretik ezt a várost, de belső harcokat lát. Hogyan lehetne tele a pohár? „Kezdjenek el együttműködni” – javasolta.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: köszöni a hivatal szakembereinek a munkáját. Elmondták korábban is, hogy nem látják a költségvetésben a dinamikát, a jövőképet. És a városban sem látszik a perspektíva. Fognak kapni jutalmat a Holding és az önkormányzat dolgozói az év végén? – vetette fel, de rákérdezett arra is, hogy az idegenforgalmiadó-bevételekkel, egyéb bevételekkel hogyan áll a büdzsé? Időarányosan mennyire teljesültek? A kormányzat ostorozásánál látni kell – tette hozzá –, hogy 1,3 milliárd forintot kaptak a város az MVK támogatására. 350 milliós kompenzáció is érkezett, és a nagy projekteket is támogatja a kormány. Nem tudják támogatni a korrekciót.

Veres Pál polgármester: nem jutalomra, hanem tisztességes jövedelemre várnak a dolgozók, ami 2008 óta nem változott. Az 1,3 milliárdot az iparűzési adó 1,7 milliárdos kiesésére kapták kompenzációként. Egyéb bevételkiesések pótlása semmilyen formában nem történt meg. Az 1,3 milliárdot nem az MVK-ra kapták. Ötször ennyit kellett volna fordítani a hiány pótlására. Megnyugtatott mindenkit, hogy nem „perverzióból” hozták meg a közösségi közlekedést érintő döntéseket, hanem azokat a kényszer szülte. A várfejlesztésre szánt forrásból egyetlen forintot sem forgathattak semmi másra, ez nem javítja a város működési költségét – emlékeztetett.

Szécsényi Marianna (Fidesz): képviselőtársa 2019-es felszólalását idézi: adjanak magas fizetéseket, legyen vonzó a befektetőknek Miskolc. Nem emlékszik gazdaságjavító programra, az MVK-t sem tették rendbe. Sorolja a beruházásokat (vár, stadionfejlesztés, Y-híd, autópályaépítés). Orvosi rendelőt újítanak fel, ez is szerepel az előterjesztésben, örül neki, hogy novemberben el is indult a projekt. Általános tájékoztatást kér a fejlesztésről, hogy mi valósul meg valójában.

A jegyzőtől megkapja a tájékoztatást.

Veres Pál polgármestermúlt héten tették le az alapkövét egy gyártócsarnoknak, a beruházás Miskolcra hozása már egy az egyben a jelenlegi városvezetés munkájának az eredménye. Szintén a múlt héten tartottak egy másik jelentős csarnokavatót, annak a vállalatnak az iparűzési adója azonban nem Miskolcra folyik be. Az előző városvezetés elhibázta, hogy nem Miskolc területén valósult meg az a beruházás.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: Soós Attila felszólalására reagált, aki szerint nem fejlődik semmi Miskolcon és csak sodródik a város. A frakcióvezető rámutatott, átadták az Ellypsumot, a Bükk kapuját építik, az Avastetőn is van fejlesztés, a  tapolcai park rekonstrukciója is elkezdődik, több óvodát felújítanak, orvosi rendelők újulnak meg, utak épülnek, illetve javítják ezeket.

– Korábban sárban jártak az emberek ezeken a helyeken, most egy nehezebb gazdasági környezetben is vannak fejlesztések. Nem azt mondjuk, hogy adjon a kormány többet (hiszen nincs pénze) – mi azt mondjuk, hogy a miskolciak pénzét nem vehetik el! A miskolciak befizetik a gépjárműadót, hogy jobb legyen az út, de ezt elveszik. Elveszik az MVK-tól a pénzt, majd a cég leépítéséről beszélnek. Tiltakozzanak Orbán Viktornál, hogy a tömegközlekedést ne tegye tönkre! Majdnem 3 milliárdot ad a mostani közgyűlés az MVK-nak, hogy működjön. Önök 5 milliárd forint folyószámlahitelt vettek fel, 10 milliárdot a buszokra. Ezeket nekünk kell kifizetni, miközben a kormány az önök asszisztálásával pénzt von el – mondta a fideszes képviselőknek.

Nagy Ákos visszavonta felszólalási kérelmét.

Gazdusné Pankucsi Katalinnak (Fidesz) a választókörzetét érintően vannak kérdései. Várják a tapolcai ősparkot, az ottani orvosi rendelő felújítását. Miért nem indultak még el ezek? – tette fel a kérdést.

Veres Pál: valóban a 2014-2020-as TOP-os források felhasználásával valósulnak meg fejlesztések. A polgármester emlékeztetett: közel két éve pandémia van, gazdasági változások is jöttek. A források 40-60 százalékos hiánnyal rendelkeztek 2020 elején. Sokat tesznek azért, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak. Egy év alatt be kell fejezni ezeket a topos beruházásokat, mert 2022 végén lejárnak. Minden erőfeszítést arra összpontosít a városvezető, hogy a költségnövekményeket a város számára engedélyezzék, és elkezdődhessenek a fejlesztések. Még egyszer: 40-60 százalékkal is többe kerülhetnek ezek a fejlesztések, mint amire kötötték őket évekkel ezelőtt.

Kovács László (KDNP): sorolja a kormányzati támogatásokat az előző évekből, majd a mostani kompenzációs összegeket.

Erdei Sándor (Velünk a Város) felidézte, miért van „ilyen siralmas állapotban” a város költségvetése.

– Folyamatosan hazudott a város állapotáról az előző városvezetés. Bizalmat loptak a miskolciakról. Átadás-átvételnél azt mondta a korábbi jegyző, hogy a város annyira gazdag, hogy azt gondolták, Várkonyi Andrea hozzámegy. Szembesítették a korábbi városvezetőket ezekkel az adatokkal – hamis egyensúlyi képet hazudtak, a pályázatokat meg is kellett volna valósítani, a megvalósítási arány azonban mindössze 16 százalékos volt.

Az MVK-nál egyre nőtt a hiány, de ezt sem akarták látni Erdei Sándor véleménye szerint. Pontosan tudták, hogy nem fenntartható a közösségi közlekedés, de politikai okokból – ahogy fogalmazott: „gyávaságból” – nem mertek hozzányúlni. Aztán jöttek a kormányzati elvonások – emlékeztetett  a képviselő. Hozzátette: adják vissza a miskolciak pénzét, mert az a miskolciaké! Elvett a kormány, amikor adni kellett volna, cserbenhagyta Miskolcot, ahányszor csak módja volt rá. Közel 11 milliárd forint veszteséget okoztak Miskolcnak. Ennek issza ma a levét minden miskolci, akik jobb közszolgáltatásokat várnak.Azonban ebben a helyzetben is képes működtetni Miskolcot a jelenlegi városvezetés – hangsúlyozta.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: boldog, hogy végre felébredt a Fidesz-frakció, és végre az ellenzéki hölgyeknek is van véleménye. Valóban konstruktívan tudnak együtt dolgozni végre. Kiemeli a népkerti futópályát például, a víz- és csatornahálózat fejlesztését. A bevételkiesések még sok évig fogják terhelni a költségvetést (elvett iparűzési adó, buszjegy- és bérletbevételek kiesése).

Több évig felelőtlenül működött a város meglátása szerint– megemlítette például a Lézerpontot. Luxusberuházásokat emlegetett, de a lakosság a hétköznapi gondok enyhítését várja el. A kormánypártiak miért nem adtak számot a munkájukról a közgyűlés előtt? Elismerték a fideszes örökséget – vélekedett. A 9 évet nehéz ellensúlyozni 2 év alatt – mutatott rá.

Szarka Dénes (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes: hatalmi harc, belső küzdelem nehezíti a munkát, idézte az ellenzéki véleményeket. Kiemelte azonban: a Fidesz, a NER szemlélet a politikai párbeszéd hiányára, az (ön)cenzúrára, az elhallgattatásra, az egyszemélyi döntéshozatalra épít, és a politikusaik ehhez asszisztálnak. Az izgalmas hatalmi harcok a háttérben húzódnak, klikkek, érdekcsoportok, korábban ezek mozgatták a városvezetés munkáját.

– Mi a konstruktív vitában hiszünk, nem kell mindenben egyetérteni ahhoz, hogy fenntartható legyen a városvezetés – hangoztatta, majd eredményeket sorolt: esélyegyenlőségi feladatok ellátása, a Salkaházi támogatás megemelése, a közbiztonság javítása újabb kamerák kihelyezésével. Átlátható, fenntartható költségvetésről beszélt.

–Ez az első városvezetés, amely stratégiai partnerként tekint a fiatalokra – hangsúlyozta.

minap.hu