Azzal, hogy a Fidesz nem kezdeményezte a Nemzetbiztonsági bizottság összehívását, legfeljebb erősítette a gyanúját annak, hogy a kormány vagy egyes szereplői nyakig érintettek a lehallgatási botrányban. Ha szeplőtelen lenne, makulátlan és hamvas, semmi oka nem lenne arra, hogy bojkottálja a bizottság összehívását, hiszen az ő érdekét is szolgálná, ha kiderülne, hogy ártatlan, mint egy ma született bárány. De bojkottálja, tehát lapul, sunyít és árulkodó módon megfutamodik.
Ám akad egy ennél jóval jelentősebb probléma. A Fidesz-KDNP kormánynak ugyanis kezdeményeznie KELLETT volna a bizottság összehívását, tudniillik alkotmányos kötelessége lett volna mindez. A külföldi és a hazai sajtóban megjelent információk szerint valószínűsíthető, hogy egy sok országra kiterjedő megfigyelési akció során magyar állampolgárokról gyűjtöttek illegális módon információkat. Az is valószínűsíthető, hogy ennél sokkal több magyar állampolgár lehet érintett, egyes becslések szerint közel háromszáz, s ráadásul, ahol nyolc-kilenc embert megfigyeltek, ott megfigyelhetnek a továbbiakban tizenötöt, ötvenet, százat, ezret, tízezret. Vagyis mindaddig, amíg a hatóság nem tisztázza a körülményeket, potenciálisan minden magyar állampolgár ki van téve a törvénytelen és illegális megfigyelésnek. A kormánynak az első pillanattól kezdve azon kellett volna dolgoznia, hogy minden rendelkezésre álló törvényes eszköz igénybevételével, így a Nemzetbiztonsági bizottság haladéktalan összehívásával megpróbálja tisztázni a történteket, s erről tájékoztatni a törvénytelen megfigyelésnek kitett lakosságot. Magyarország Alaptörvénye G) cikkének (2) bekezdése szerint „Magyarország védelmezi állampolgárait.” A regnáló hatalom deklaratív módon rúgta fel az Alaptörvényt, nem téve eleget az abban foglalt kötelezettségének. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a feladata, a nemzetbiztonsági törvényben foglaltaknak megfelelően, a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése. Amikor a Fidesz-KDNP-hatalom a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, passzivitásával hozzájárul magyar állampolgárok törvénytelen megfigyeléséhez, lehallgatásához és ahhoz, hogy illegális módon ismeretlen szervek adatokat gyűjthessenek valamennyiünkről. Ezzel pedig lehetővé teszi saját állampolgárainak bármikori és bárki által lefolytatható megfigyelését.
A nagy szuverenista tehát nem védi a magyarok szuverenitását.
Arról a jogi újításról (nonszenszről) nem is beszélve, hogy a világon egyedülálló dolog a gyanúsított döntésére bízni, hogy indulhat-e vizsgálat az őt érintő gyanúval kapcsolatosan. Mintha a gyanúsított a rendőrségi vizsgálat elején azt mondhatná, hogy nem járulok hozzá a vizsgálathoz, amire a rendőrség udvariasan elköszön tőle, s esetleg a rendőrség kontójára taxit hív a gyanúsítottnak.
Az Orbán-kormány, ha eddig bárkinek kétségei lettek volna, ezzel végképp bebizonyította: nem felelős kormányként működik, hanem tradicionálisan szervezett maffiaként.