Elkerülhetetlen volt? Brutálisan emelik a miskolci tanácsi lakások bérleti díját
Az emelésből befolyt összeg egy részét a lakásállomány műszaki állapotára költik, de így is olcsóbb lesz a bérlés más nagyvárosokhoz képest.

Az augusztusi közgyűlésén elfogadott bérleti díj emelésének első lépéseként a héten mindazon bérlők megkapták az értesítést, akiknek lakbére a lakásuk területi elhelyezkedése miatt változik. Számukra a bérletidíj-emelés 2020. november 1-jén lép hatályba, viszont jövő decemberig további emeléssel már nem kell számolniuk. A többi bérlőnek 2021. január 1. napjától kell majd magasabb összeget fizetnie.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása szerint a bérlőik 80%-a rendelkezik óvadékbefizetéssel, nekik csak a bérleti díj emelkedésből adódó különbözetet kell teljesíteniük. A cél az, hogy minden lakás óvadéka a rendeleti előírás szerint fel legyen töltve, hiszen így biztosítható a bérleti jogviszonyok problémamentes lezárása. Az óvadéki díj a mindenkor hatályos bérleti díjhoz igazodó, 6 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, az önkormányzati bérlakás értékének megóvására szolgáló biztosíték: fedezi a bérleti jogviszony megszűnésekor esetlegesen fennálló bérletidíj- és közüzemi tartozások vagy a bérlőt terhelő felújítási munkák költségeinek elmaradt rendezését. Normális esetben azonban az óvadékot visszafizetik a bérlőnek.

Igazságos rendszer

– Nem indokolható az, hogy az óvadékfizetés alól a bérlők egy része mentesüljön, hiszen sokéves tapasztalat, hogy a lakások jelentős részét a bérleti jogviszonyok lezárását követően csak jóval az óvadékot meghaladó felújítási költséggel lehet ismét kiadható állapotba hozni – fogalmaz a vagyonkezelő. A cég szerint a bérleti díj rendszerének átalakítása és a bérleti díjak emelése mára sürgetővé és elkerülhetetlenné vált.