Ma már kevesen vallják magukat ortodox hitűnek a városunkban, a miséket 20–50 fő látogatja. A jelenlegi hívek nagy része a huszadik században betelepült bolgárok leszármazottja, illetve van köztük görög katolikusnak keresztelt hívő is.

Van egy szép, kétfejű sast ábrázoló faragvány a templomban – a közepén a magyar címerrel –, ami pontosan olyan, mint a Habsburg-címerben. Azt azonban tudni kell, hogy ez a kétfejű sas eredetileg nem Habsburg-, hanem bizánci jelkép volt. A Habsburgok azért tették címerállattá, mert magukat a Római Birodalom leszármazottainak vélték, és az uralkodásukat jogfolytonosságnak tartották. A magyar címer benne a magyarrá válni akaró közösség jelképe.

Az első temetőjük Mindszenten volt, majd a Deszkatemplom nyugati szomszédságába, illetve később a templomkertbe is temetkeztek. Az utolsó görög nyelvű síremléket Mucsu Mihály tiszteletére emelték 1828-ban, ezután már csak magyar nyelvű sírkövekkel találkozhatunk. Manapság a Deszkatemetőbe kísérik utolsó útjára a felekezet tagjait. A XIX–XX. század fordulóján már gyakori volt a valláselhagyás, a vegyes házasság. Új impulzust, lendületet kapott a közösség ekkor néhány román bevándorló család révén, akik az ortodox vallást gyakorolták. Ma a Magyar Ortodox Egyházmegye budapesti központtal működik, főhatósága a Moszkvai Patriarkátus.

Híres miskolci görögök:

– a Pilta testvérek (Mihály 1779–1827, János 1779–1831), azon kevesek közé tartoztak, akik magyar nemességet szereztek, kereskedők voltak,
– Pattaki György (1729–1804), gazdag borkereskedő volt, nem sikerült nemességet szereznie, a neve először Pattakosz volt, majd Pattosz és Pattaki volt a magyarosításának folyamata,
– Pompéry János (1819–1884), író, lapszerkesztő, publicista, az MTA tagja volt,
– Niska Mihály (1725–1795), első generációs miskolci, még Moszkopoliszban született kereskedő,
– Mihalovits Sándor (1838–1888), köztisztviselő, rendőrkapitány is volt,
– Margó Emilián (1826–1881), a gyülekezet egyik híres lelkésze volt.

A XX. század elejére teljesen asszimilálódtak. A jelenlegi görög kisebbség száma elenyésző, inkább a XX. század politikai menekültjei, illetve az ő leszármazottaik élnek a városban.

boon.hu