Mikor a sátánistákkal a Mónika Show népe számolta fel a vasgyárat, ott jártak gyertyákkal éjszaka.