Pályázati kiírás sport referens munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Sport referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinálja és előkészíti a sportszervezetekhez, társaságokhoz kapcsolódó feladatokat. Segíti a sport intézmények, társaságok, társadalmi szervezetek alaptevékenységi körében ellátandó feladatokat és részt vesz az alapfeladatok megváltoztatására irányuló döntések előkészítésében. Figyelemmel kíséri a helyi sportolók, a sportvezetők, a társadalmi aktívák és a testnevelő tanárok eredményeit, munkáját; javaslatot tesz az anyagi és erkölcsi elismerésükre. Nyomon követi a külső pályázati lehetőségeket, forrásokat, azokat szakmailag átvizsgálja és kiajánlja a sport feladatokat ellátó partnerszervezetek felé. Közreműködik a városban megrendezésre kerülő sportrendezvényekkel- és eseményekkel kapcsolatos kommunikációs feladatokban. Előkészíti a testületi döntéseket, közgyűlési-, bizottsági előterjesztéseket készít, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Figyelemmel kíséri a Miskolc Város Sportkoncepciójához való kapcsolódási lehetőségeket, javaslatot tesz annak vonatkozásában. Koordinálja és nyilvántartja a sporttevékenységre fordított támogatásokat, azok kapcsán szerződéseket készít, és szakmai beszámolókat igazol.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

•         Hasonló szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.

•         Tájékozottság Miskolc város sportéletében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.