2000-től haláláig Sátoraljaújhelyen szolgált börtönlelkészként
Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész, életének 66., áldozópapságának 40. évében, 2021. április 13-án a miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.
Hajdú Miklós Hernádkakon született 1955. december 14-én. 1981. június 20-án szentelték pappá. 1981-től 1984-ig Sárospatakon volt káplán. 1984 és 1997 között Tiszacsermelyen, majd 1997-től 2000-ig Erdőkövesden plébánosként, végül 2000-től haláláig Sátoraljaújhelyen szolgált börtönlelkészként.
Örök nyugodalmat adj, ó Uram, neki, S örök világosság fényeskedjék neki:
Hogy szent trónod körül ő udvarolhasson, S téged, boldogítót, örökké áldhasson.