A BorsodChem. Némi sötét színű alga

Tisztelt Érdeklődők!
Hivatkozva a hétfői napon a Társaságunk tisztított ipari víz kiadási pontjánál felvett és a
közösségi médiában közzétett videóra, a témában az alábbi hivatalos tájékoztatást adjuk.
A BorsodChem szennyvíztisztító telepén rendkívüli esemény nem történt, a működés a
normál üzemelési feltételek mellett zajlott. Mind az üzemközi minták, mind a kibocsátott
szennyvíz paraméterei mindenben megfeleltek a hatósági előírásoknak. A bejelentéskor
ellenőrzés céljából azonnal kontroll mintát vettünk, melynek színe a mindenkor szokásos
volt. Az azóta elvégzett analitikai elemzés eredményei tanúsítják, hogy a kibocsátott kezelt
víz valamennyi paramétere az előírt határértékek alatt van.
Összefoglalva, álláspontunk szerint félreértés történt, és némi sötét színű alga, amely a
kibocsátó betonvályú felületén a jó idő hatására már megjelent és megtelepedett, okozza ezt
az optikai csalódást.
BorsodChem Zrt.