Te is támogathatod F. Nagy  Zsuzsáékat

Szállóporral száll a remény, ha mást szeretnél, te is tegyél!

A miskolci levegő minőségét tovább ronthatja a hulladék együttégetéssel működtetendő hejőcsabai cementgyár. Többek között évi 57 ezer tonna hulladék felhasználására, 5000 tonna szállópor és nehézfémek kibocsátásra, valamint NAPI 247, azaz fordulóval számolva 504 teherautóval történő szállításra kaptak engedélyt. A fentiekre tekintettel egyesületünk kezdeményezi a sérelmesnek tartott ítélet Kúriai felülvizsgálatát, a környezetvédelmi hatósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelem elutasítását.

A megfelelő színvonalú szakmai és jogi képviselethez kérjük támogatásukat!

Miskolc város légszennyezettsége közismerten kedvezőtlen, a szállópor (PM10) esetében évente 35 naptári napnál nem lehet több a 24 órás határérték túllépés, amit új légszennyező forrás létesítésekor teljesíteni kell. Miskolcon azonban ennek 2-3 szorosa az átlagérték.

A hulladék együttégető cementgyártás különösen légszennyező. Ez Miskolcra különösen igaz, ahol a gyárat kifejezetten lakókörnyezetbe építették, védőtávolság nélkül. A Miskolci Cementgyár STOP Civil Munkacsoporttal együttműködve, több mint 2000 lakos támogatásával 2016-ban bírósági eljárást kezdeményeztünk.

Sajnos ebben a közérdeklődést s közérdek szempontjából jelentős horderejű ügyben a Miskolci Törvényszék a veszélyhelyzetre tekintettel a tárgyaláson kívüli elbírálásról, tárgyaláson kívül járt el. Bár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020 októberében egyesületünk oldalán beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be, a bíróság azonban „közvetlen jogi érdek hiányában” ezt a kérelmet is elutasította. Megállapította, hogy „A hatóság az EKHE engedélyben előírta az immisszió mérések lefolytatását, tehát a 6 hónapos próbaüzem előtt, illetve alatt lesz mód az immisszió mérések elvégzésére.”

Az Európai Bíróság 2021. február 3-i ítéletében is kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat, s -többek között- azt rótta fel, hogy a Sajó-völgyben környezeti levegőszennyezés rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket, s a túllépés a figyelmeztetések ellenére, rendszeresen és tartósan továbbra is fennáll. Előírta, hogy az állam biztosítson védelmet lakosai számára a szálló por okozta szennyezettség ellen.

Fenti jogérvényesítési munkánkhoz az alábbi számlaszámon kérjük támogatásodat!

További információk:

https://zoldkapcsolat.hu/miskolci-cementgyar-igy-dontott-a-birosag-igy-nyilatkozott-a-szakerto/

SZÁLLÓPORRAL SZÁLL A REMÉNY, HA MÁST SZERETNÉL, TE IS TEGYÉL

Támogass bennünket abban, hogy a megfelelő színvonalú szakértői anyagokkal tudjunk érvelni Miskolc jobb levegőminősége érdekében.

Zöld
Közösségi adománygyűjtés

Zöld Kapcsolat Egyesület

Bővebben

Összeg:
73.000 Ft 8 támogató közreműködésével

Eddig 7% -a teljesült a 1.000.000 Ft -os célnak

Hátravan: 57 nap

Támogatom