Miskolc – A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának lapja negyedévről-negyedévre tájékoztatja olvasóit a város és a régió egyházi életének eseményeiről, a keresztények társadalmi felelősségvállalásának történéseiről. Ezek mellett teret kapnak a folyóiratban az egyházi kötődéssel rendelkező kulturális eseményekről szóló beszámolók is.

Miskolci Keresztény Szemle irodalmi rovatában általában a magyar irodalom korábban elhunyt alkotóinak emlékét elevenítjük fel. Ebben a számunkban Pázmány Péter születésének 450. évfordulójáról emlékezünk meg. Pázmány Péter az ellenreformáció meghatározó alakja volt, ezért tekintélyes terjedelmű életművében nehéz olyan részletet találni, melyet egy felekezetközi megbékélésre hívó folyóirat jó lelkiismerettel idézhetne. Ezúttal azonban szüleinkért, gyermekeinkért és házastársunkért szóló imádságai közlésével olyan szövegeket találtunk, melyeket katolikus, református és akár agnosztikus olvasóink is egyetértéssel fogadhatnak. 

Az Évfordulók – ünnepek rovatunkban fényképes beszámolót közlünk a januári ökumenikus imahét felekezetközi eseményéről, melyen a történelmi egyházak vezető lelkészei a Minorita-templomban hirdették az evangéliumot. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója, Ábrám Tibor írása az intézmény sportközpontjának múlt évi átadásának eseményéről tudósít. 

Az Egyházak, teológiák, hitvallások rovatban ezúttal az amazóniai római katolikus zsinatról olvashatunk híradást, majd az eucharisztia/úrvacsora közös ünneplésének távlatairól szóló írás következik Szebik Imre evangélikus püspök tollából. Ezt követi Karasszon István református teológiai tanárnak az Ószövetség emberképéről szóló előadása, mely egy tavaly megrendezett keresztény−zsidó teológiai konferencián hangzott el.

 Az Egyház és Társadalom rovatban a római katolikus Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójával a lelkészképzésről folytatott beszélgetését, valamint Veres András érsek katolikus felnőttképzésről szóló írását olvashatjuk. Phandinh Ngoc József SJ szerzetes aktuális írásában arra a sokakban felmerülő kérdésre keresi a választ, hogy „ …hol van Isten a járványok idején?”

Az Egyház és történelem rovatunkban ezúttal a Magyar Örökség-díjas Kuklay Antal − volt körömi plébános, közismert Pilinszky-kutató – az 1956-os Intézet Oral History Archive-ben megjelent, Molnár Adrienne-nel folytatott életinterjúját közöljük újra abból az alkalomból, hogy ez év nyarán ünnepelte vasmiséjét. Miskolci Csulyak István reformáció-korabeli önéletrajzának egyediségéről értekezett tanulmányában Szabó András, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa. Ebben a rovatban található Sáry Pál jogtörténész professzor írása az ókori rómabeli keresztényüldözésről.  

Az Egyház és kultúra rovatban kapott helyet Máger Ágnes festőművész írása Végvári Lajos művészettörténész életéről és munkásságáról. Ez évben elmaradt ugyan a Miskolci Operafesztivál, de épp ezért közérdeklődésre számíthat a Kesselyák Gergely  fesztiváligazgatóval folytatott beszélgetés az opera műfajának mai aktualitásáról. Egy éves halasztást szenved a világjárvány miatt a nemzetközi eucharisztikus kongresszus is, de előzetes információt jelent az eseményen majd használatba kerülő monstrancia alkotójával, a miskolci kötődésű Lenzsér−Mezei Katával  készített interjú.

Könyvismertető rovatunkban Petrőczi Éva közelmúltban megjelent, Ida és Gyula című non-fiction családregényét ismertetjük, melynek szerzője egy letűnt világ napjainkba vezető nyomait keresi. 

Miskolci Keresztény Szemle ez évi első számának összeállítása – a járvány miatti nehézségek miatt is – némi késedelmet szenvedett. Ezúttal a lap elektronikus változatának megjelenése megelőzi a nyomdai változatot. Az elmúlt másfél évtized számos társadalmi és gazdasági változása ellenére, eddig minden negyedévben eljuttathattuk a Keresztény Értelmiségiek miskolci csoportjának rendezvényeiről és a város tágabb környezetének keresztény közéletéről szóló tudósításainkat érdeklődő Olvasóinkhoz. Bízunk abban, hogy a kiadáshoz szükséges forrásokat hűséges olvasóink támogatása a továbbiakban is biztosítja majd számunkra.

A lap terjesztése a miskolci keresztény gyülekezeteken és oktatási intézményeken történik, korábbi lapszámaink megvásárolhatók a Miskolc, Déryné utcai antikváriumban is.
A folyóirat elektronikus változata és korábbi számai is olvashatók a keresztenyszemle.hu/archivum(külső hivatkozás) internetes honlapon is, valamint friss híreink megtalálhatók a @mikerszem azonosító beírását követően a Facebookon.
A lap tartalmának alakításához továbbra is várjuk írásaikat, visszajelzéseiket. A Miskolci Keresztény Szemle másfél évtizedes múltja olyan értékeket hordoz, melynek őrzése és további ápolása mindannyiunk közös küldetése.

A szerző a Miskolci Keresztény Szemle főszerkesztője.

Csatolt állományok: Szemle 2020_1_szám.pdf –