A közérdekű adatok igénylésének

és kiadásának feltételeit a 2011. évi CXII. törvény határozza meg.

Ezen jogszabály alapján adjuk ki válaszunkat 2020. július 25.-én e-mailen érkezett kérdésére.

A Szinva forrás szennyeződésével kapcsolatban 2020. július 13. és 2020.július 23. közötti időszakban felmerült költségek összege: 26.196.349.- Ft.

Kérése szerint a költségeket napi bontásban szerette volna megkapni, azonban Társaságunk nem kezeli a káresemény kapcsán keletkezett költségeket ebben a bontásban.

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az adatot abban a formában kell kiadni, ahogyan az az adatkezelőnél megtalálható. Az adatkezelő formátum váltásra, összesítésre, egyéb műveletre az adattal kapcsolatosan nem kötelezhető. A 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) alábbi rendelkezése támasztja ezt alá: „30. § (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.”

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

From: Észak, Hírnök <info@eszakhirnok.com>
Sent: Saturday, July 25, 2020 11:06 AM
To: Sajtó és Kommunikáció <szovivo@miskolc.hu>
Subject: 100033-0-2020 –

Tisztelt Sajtó!

Kérem küldje el számomra a Szinva forrás szennyeződésével kapcsolatban felmerült összes költséget, napi bontásban.

Tisztelettel

Pusztai László