Közérdekü. A Miskolc városát ellátó ivóvíznyerő kutak hányszor és az adott évben összesen hány napra voltak kizárva

Tisztelt MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az elmúlt 15 évben a Miskolc városát ellátó ivóvíznyerő kutak hányszor és az adott évben összesen hány napra voltak kizárva, évenkénti bontásban.