Miskolc. Nem győzi a Holding. Túl hosszú a lista…

Tisztelt Pusztai László!

A Miskolc Holding Zrt-hez az elmúlt öt évben történt ingatlanok
értékesítése tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 26. § (1) bekezdése
alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a
válaszadásra nyitva álló, a hivatkozott jogszabály 29. § (1) bekezdésében
meghatározott határidőt a Miskolc Holding Zrt. 15 nappal meghosszabbítja.

Miskolc, 2024. április 5.

Miskolc Holding Zrt.