Napi Gáti 2. Borkuti. Azért fordultam hozzád, mert 100x értelmesebbnek tartalak, mint a közgyűlés elsöprő többségét alkotó B*****, S*******, B***** és hasonló pártok farvizén beevickélő haszonlesők
Kedves Barátom!
Megtisztelő, hogy az éjszaka közepén is vállalkoztál levelem haladéktalan megválaszolására.
Azonban én azt hámoztam ki belőle, hogy érdemben, szakmai alapon nem kívánsz a problémával foglalkozni.
Ami önmagában nem lenne baj, hiszen képviselőként sok oldalról sokféle, gyakran ellentmondó igényt fogalmaznak meg az érintettek.
Azonban …
Mielőtt komolyra fordítanám, megosztok egy a briteknél hallott, de sokkalta inkább Miskolcra illő poént. Sok gondot okoz mind nekik, mind az oda látogatóknak az, hogy az ellenkező oldalon  közlekednek. Ezért tervezik az átállást a jobboldali közlekedésre. De mivel óvatosak, csak fokozatosan vezetnék be, először kísérleti jelleggel csak a buszok és a taxik közlekedhetnének a jobb oldalon, és csak ha beválik, akkor válik mindenki más számára is kötelezővé.
Na de félre a tréfával, azért fordultam hozzád, mert 100x értelmesebbnek tartalak, mint a közgyűlés elsöprő többségét alkotó B*****, S*******, B***** és hasonló pártok farvizén beevickélő haszonlesőket, nem akarok a zsebedben túrkálni, de azt gondolom, nem is vagy rászorulva arra a kis képviselői illetményre, ezért hajlanál a többieknél józanabb megközelítésre.
A közlekedés nem a kompromisszumokról szól, nem arról, hogy más célra szolgáló megoldásokkal visszaélve próbálkozzanak a kecskét is jóllakatni, és a káposztát is megtartani. Az egyirányúsítás nem a hiányzó járda és közvilágítás, és nem is a hiányzó kerékpáros infrastruktúra pótlására szolgál, hanem egy beteg agy szüleménye, aminek „tulajdonosa”  gyenge szakmai alapokon próbál minden segget kinyalni, azaz mindenki elvárását teljesíteni.
Az igyekezetednek és a késői időpontnak tudom be, hogy óvatosan kikerültél néhány alapvető, általam jelzett problémát. Legfontosabb ezek közül az, hogy a végrehajtott módosítások szembe mennek a szakma szabályaival.
Nincs figyelmeztetés a forgalmi rend változásról, nincs figyelmeztetés a szemből várható kerékpáros forgalomra, nincs figyelmeztetés a Borbély utcánál az egyirányúról kétirányúra váltásról, és még sorolhatnám. Ezek alapvető szakmai hibák, amelyek balesetveszélyes szituációkat teremthetnek és teremtenek is, erről a helyszínen már röpke 10-15 perc alatt is meggyőződhettem.
Felmerül tehát a kérdés, hogy továbbra is úgy látod, nincs szükség a haladéktalan beavatkozásra egy dilettáns megoldás kijavítása érdekében megakadályozandó, hogy ez a gányolás áldozatokat szedjen? Nem akarlak falhoz állítani, de ez egy igen egyszerű eldöntendő kérdés, igen/nem.
Ez a város a ciklusokon átívelő gügye vezetése miatt ezernyi sebből vérzik, ezek közül a közlekedés azért a kedvencem, mert ott nincs hablaty, az utca nem KRESZ teszt vizsgalap, ahol percekig töprenghetek azon, hogy az A, a B, vagy a C jelű autó haladhat át elsőként. Sokszor még másodperceim sincsenek arra, hogy értelmezem a közúti jelzéseket, és döntést hozzak. Mindezt, egy másodpercenként 14 métert haladó járműből kell megtennem.
A kompetenciák tisztázása végett tájékoztatlak, mi történt közlekedési témában úgy 1,5 évtizede. Sikerült felkeltenem egy akkori képviselő érdeklődését, aki úgy döntött, komolyan veszi, amit egy kívülálló civil egy bizonyos Gáti feszeget a sajtóban. Első lépésként hazafelé mentében elkezdett nem rutinból, hanem tábla szerint közlekedni, és saját bevallása szerint 8 azaz nyolc helyen törhették volna össze úgy, hogy közben szentül meg volt győződve s nem létező igazáról.
Ekkor felkeresett, hogy volnék-e olyan szíves, hogy bejárjuk a körzetét közlekedési anomáliák felderítése végett. Kerékpárra pattanva egy délelőtt találtunk egyetlen körzetben úgy 200 hibát. Akkoriban emlékezetem szerint vagy 22 köret volt, és nyilván elsőre nem vettünk mindent észre, így aztán extrapolálható volt, hogy Miskolcon gyakorlatilag nincs hibátlanul kitáblázott utca. Ez a képviselő Szűcs Tamás volt, aki ezek után komolyan vette az ügyet, sikerült közgyűlés elé vinni a témát, sőt – ellenzéki pozícióból – elérte, hogy elrendeljenek egy rendkívüli felülvizsgálatot. Illetékes elvtárs egy álló évig piszmogott, mire elkészült a jelentésével, amely közel ezer hibát tárt fel.
Közbevetőleg egy kérdés, szerinted egy megyei jogú városban, sőt egy akármilyen városban tolerálható, hogy ezer hibát találjanak? Hozzá kell még tennem, hogy a felmérés csak a biztonságot befolyásoló problémákra szorítkozott, azaz elsőbbségadás, egyirányú utca, gyalogátkelő és effélék, ezernyi más „apróságra” nem tért ki.
A jelentést magad is megtalálhatod valahol a városházán, iktatószáma Vü: 82.23/2009.
Nem hinném, hogy találsz bárkit a jelenlegi testületben, aki egyáltalán agyilag felfogja, hogy milyen dilettánsokra van a közútkezelés bízva, ezért nyilvánvalóan nem találnak, sőt nem is keresnek megoldást, mert a problémák felvetéséig sem jutnak el.
Megpróbáltam a jelenlegi polgármestert – aki már a 2019-es támogatói, a SZÍVE bizalmából is kiharcolta magát – partnerként kezelni, de ő inkább támaszkodik negyedosztályú kínrím gyártó zenészekre, lelke rajta, számomra kiderült, hogy még a lóval imádkozás is hasznosabb foglalatosság.
Nos, száz szónak is egy  vége, a Deák utca nem egy homokozó gyermeteg kísérletezőknek, és nem lenne szerencsés frontális ütközések okán bekerülni az országos hírekbe.
Mert amíg egyesek élve a lehetőséggel bátran használják az egyirányú szakasz bal oldalát is közlekedésre (lásd a képen), ellenkező irányból a nagy többség pillanatnyi habozás és lassítás nélkül hajt át a behajtani tilos táblát ignorálva.
Természetesen ha ha mégis meggondolnád, hogy ez valóban egy gyors beavatkozást igénylő probléma, szívesen állok rendelkezésedre.
Baráti üdvözlettel, Attila
Ui.: nem vagyok professzor emeritus, bizonyos intézményekben ez csak olyanoknak dukál, akire a külföldi (nyugati) partnerek azt mondták, nem szeretnék többet ott látni. De ne aggódj, számomra ez dicsőség, nem szeretnék olyan kitüntetett sem lenni, aki miatt eddig három ismert politikus bukott meg. 🙂 Ebben az országban ugyanis szégyen mindenféle elismerés birtokosának lenni még 34 évvel az elhazudott rendszerváltás után is.
Fotó. Szűcs Tamás archiv
IMG_20240227_164010_1.jpg