A vezető…  – a hatalmat saját megdicsőülése céljából használja. A nap

A vezető…

– a hatalmat saját megdicsőülése céljából használja,
– olyan módon cselekszik, ami valószínűleg jó fényben tűnteti fel őt,
– messianisztikus hév és túlfűtöttség jellemzi,
– egyenlőséget tesz saját maga és a szervezet között,
– gyakran a királyi többesszámot használja,
– túlságosan bízik saját ítélőképességében, és lenéz másokat,
– senkinek sem tartozik elszámolással,
– megingathatatlanul meg van győződve arról, hogy igaza van,
– elveszíti valóságérzékét.