Miskolc. Amikor még dübörgött a vasgyártás Diósgyőrben

A trianoni békeszerződés után a Budapesti székesfőváros Pedagógiai Filmgyára arra a projektre vállalkozott, hogy diafilmeken keresztül bemutassa a megcsonkított Magyarország megmaradt értékeit. Ezt a sorozatot Miskolccal és a vele szomszédos, akkor még közigazgatásilag különálló Diósgyőrrel kezdte. A videó bebocsájtást nyert a száz évvel ezelőtti diósgyőri vasgyár mindennapjaiba.