A Böjte atya ellen irányuló hazai kísérlet sem fog sikerülni

El a kezekkel Böjte Csaba testvértől!

2023. május 25. 19:07

ZSIGMOND BARNA PÁL
Vendégszerző
A magyar dollárbaloldal wokeizmusának újabb bizonyítéka a Böjte Csaba testvér ellen irányuló legújabb összehangolt lejárató kampány.

A magyar dollárbaloldal wokeizmusának újabb bizonyítéka a Böjte Csaba testvér ellen irányuló legújabb összehangolt lejárató kampány. Ennek lényege, hogy megpróbálnak mindent és mindenkit lerángatni a maguk lelkét jellemző sivár, szürke és gonoszságtól átitatott világába. Elementáris erővel tiltakoznak és gyűlölnek mindent és mindenkit, aki különb náluk, aki létén és tevékenységén keresztül a szépet, a szeretetet, a dicsőséget és a kiválóságot képviseli. Ezért döntögetnek szobrokat, égetnek könyveket, hurcolnak meg akár élő, akár már elhunyt művészeket, tudósokat, köztiszteletnek örvendő személyiségeket. Minden olyat le kívánnak rombolni, be akarnak mocskolni, ami arra emlékezteti őket, hogy lehet emberhez méltó szép életet is élni, ami nem csupán a tagadásra és az önmagukkal való elégedetlenségből fakadó örökös lázadásra épül.

Tulajdonképpen

a kommunisták is ezt tették, és a múltat is azért kellett végképp eltörölni, hogy semmi ne emlékeztesse őket arra, hogy másképpen is lehetne élni.

Mai szellemi utódaik, a baloldaliak, a progresszívek, a kultúrmarxisták is ugyanezt teszik, de ma már cancel culture-nek nevezzük azt a folyamatot, amelynek során megpróbálják tönkre tenni, lejáratni, kiközösíteni azokat, akik náluk különbek. Összemosnak mindent mindennel, és egy-egy egyéni hibát ráhúznak egész rendszerekre, más ártatlan emberekre, példaképekre, közösségi vezetőkre.

Ez a törekvés ma már az egyházi személyeket sem kíméli, gondoljunk csak a közelmúlt lengyelországi kísérleteire, amikor az ottani „wokeok” Szent II. János Pál pápa emlékét próbálták besározni és lerángatni őt a maguk profán, nagyszerűséget nélkülöző szintjére.

Nem sikerült nekik,

ahogy a Böjte atya ellen irányuló hazai kísérlet sem fog sikerülni.

Mert mi, akik hiszünk a szeretet és összefogás erejében nem csak többen vagyunk, hanem erősebbek is vagyunk és nem engedjük meg nekik, hogy a köztünk élő, számunkra emberségből és tisztességből példát mutató hőseinket és példa értékű intézményeinket tönkre tegyék. Nem engedhetjük, hogy elhitessék velünk és a felnövekvő generációkkal is, hogy senkiben és semmiben nem érdemes hinni és bízni.

Ha hagynánk, hogy a Szabó Tímea-szerű, háborúpárti gyűlöletkeltők elérjék a céljaikat, akkor a világ valóban hasonlatossá válna a Mad Max-filmek világához, ahol ember embernek farkasa és a nyers erőn és kegyetlenségen kívül semmi egyéb nem számít. Mi nem ilyen jövőt és nem ilyen országot, nemzetet építünk, ezért közösen követeljük, hogy el a kezekkel Böjte Csaba testvértől! Mi továbbra is hiszünk a szeretet és összefogás erejében!