Mindent az özvegyi nyugdíjról 2023-ban. Ez a lány is már nyugger lehet

 


Fotó: Ez a lány is már nyugger lehet
Ha személyes kérdése van az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal, az özvegyi nyugdíj feléledésével, az özvegyi nyugdíj összegével, megszűnésével, megosztásával,  ismételt feléledési lehetőségével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálának időpontjától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Ezeknek az időtartamoknak a leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette (ha már nyugdíjas volt), vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas).

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nem állapítják meg hivatalból, azt mindenképpen az özvegynek kell igényelnie. Az eljárás illeték- és költségmentes. Az igénylést a halálesetet követően mielőbb célszerű beadni, mivel az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére, azaz legalább egy havi ellátás megállapítására.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően csak három esetben éledhet föl az özvegyi nyugdíjra való jogosultság.

Csak az az özvegy lesz jogosult az ideiglenes ellátás megszűnése után özvegyi nyugdíjra, aki
– az elhunyt házastársa halála időpontjában betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy
– olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos, vagy
– legalább két (illetve egy fogyatékkal élő vagy tartósan beteg) olyan gyermek eltartásáról gondoskodik, aki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az özvegyi nyugdíja feléled annak az özvegynek is, akinek esetében a fenti feltételek valamelyike a házastárs vagy élettárs elhalálozásától számított tíz éven belül bekövetkezik. (A törvény különbséget tesz az 1993. március 1. előtt és az 1993. február 28. után elhunytak tekintetében. Az 1993. március 1. előtt elhunytakra vonatkozóan nem 10 év, hanem 15 év ez a jogvesztő időhatár.)

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjról, annak megszűnése után az özvegyi nyugdíj feléledéséről, annak lehetséges megszűnéséről, majd ismételt feléledésének lehetőségeiről, az elvált, a különélő házastárs és az élettárs özvegyi jogairól, a kizárásokról és még ezernyi kapcsolódó kérdéskörről  a részleteket ide kattintva olvashatja el


Ha személyes kérdése van az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal, az özvegyi nyugdíj feléledésével, az özvegyi nyugdíj összegével, megszűnésével, megosztásával,  ismételt feléledési lehetőségével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.