ME. Atomerőművi és napelemes erőmű- és napkollektor-létesítő szakmérnök képzés is indul Miskolcon

Szakirányú továbbképzések indulnak februárban a Miskolci Egyetemen
Keresztféléves szakirányú továbbképzések indulnak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai,
valamint a Műszaki Földtudományi Karán 2023 februárjától.
A megújuló energiatermeléshez, az atomerőmű-üzemeltetéshez, a gépipari mechatronikához és az ipari
beruházásokhoz kapcsolódó szakirányú tanulmányok mellett első alkalommal indul idén az ipari beruházási
szakmérnök és szakember képzés. Újdonságként jelenik meg az egyetem oktatási palettáján a geoturisztikai
szakember szakirányú továbbképzés is.

Szakirányú továbbképzések – ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a következő képzéseket indítja 2023 februárjában: atomerőművi
üzemeltetési szakmérnök, gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök, napelemes erőmű- és
napkollektor-létesítő szakmérnök/szakember, ipari beruházási szakmérnök/szakember.
A Paks II. Akadémia keretében induló atomerőművi üzemeltetési szakmérnökképzést elvégzők – az
erőmű-specifikus ismeretek elsajátítása után – a felépülő új atomerőben alkalmasak lesznek az atomerőművi
technológiai folyamatok üzemeltetése során fellépő egyszerűbb feladatok megoldására, az atomerőmű
üzemeltetéséhez kapcsolódó hatásmechanizmusok felismerésére, egyszerűbb vezetési, irányítási,
szervezési és hatósági feladatok ellátására.
A gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök képzés célja olyan gépipari automatizálási és
karbantartó szakmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, ipari mechatronikai
rendszerek és folyamatok magas szintű üzemeltetésére, karbantartására, modellezésére és fenntartására, új
technológiák, módszerek és eszközök ipari bevezetésére.
A napelemes erőmű- és napkollektor-létesítő szakmérnök/szakember képzésen résztvevők képesek
lesznek mind a háztartási méretű kiserőművek, mind pedig az ipari méretű napelemparkok, valamint
napkollektoros rendszerek tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésének művezetésére és
üzemeltetésére.
Az ipari beruházási szakmérnök/szakember képzésben a megvalósuló ipari beruházások alapvető
műszaki (villamos, anyagismeret, anyagtechnológia, építészet, szerelés, alapműveletek, készüléktervezés,
biztonságtechnika, környezetvédelem stb.), valamint beruházási projekt megvalósítási (projekt előkészítés,
beruházás menedzsment, költségbecslés, projektkontrolling, projekt beszerzés, szerződés menedzsment
stb.) ismereteinek elmélyítése valósul meg vállalati szereplők bevonásával.
A nemzetközi hegesztő szakmérnök képzést az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet indítja
azzal a céllal, hogy a hegesztés és rokoneljárásai területén megfelelő mélységű szakmai, tudományos és
gyakorlati ismereteket adjon a résztvevőknek.

 

Szakirányú továbbképzések – ME Műszaki Földtudományi Kar
A Műszaki Földtudományi Kar által indított keresztféléves szakirányú továbbképzésekre 2023. február 10-ig
lehet jelentkezni a következő szakterületeken: geotermikus szakmérnök, geoturisztikai szakember,

hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök, munkavédelmi szakmérnök és szakember, szénhidrogén-
ipari nyersanyagkutató szakmérnök, városüzemeltető szakmérnök.

A geotermikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerzett szakemberek alaposan
megismerik Magyarország geotermikus természeti adottságait és a geotermia felhasználási lehetőségeit,
alkalmassá válnak geotermikus energiahasznosítási projektek helyszínének megválasztására, tervezési,
létesítési, üzemeltetési feladatok elvégzésére.
A geoturisztikai szakember képzés felkészít az eltérő földrajzi terekben (rurális, urbánus), található
geoturisztikai desztinációk felismerésére, a turizmus rendszerébe történő beillesztésére, a helyi gazdaságra
gyakorolt hatások elemzésére, a fenntarthatóság és a természetvédelem kívánalmainak megfelelő
geoturisztikai programok széles körű menedzselésére.
A hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök képzést elvégzők képessé válnak a különböző
hulladékáramok begyűjtését célzó feladatok megszervezésére, a hulladék ártalmatlanítás és feldolgozás
technológiai megszervezésére, hulladékfeldolgozó üzemek műszaki irányítására, a hulladékhasznosítást

legjobban szolgáló feldolgozási technológiák megválasztására és üzemeltetésére. A képzés a Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetemmel partnerségben valósul meg.

A munkavédelmi szakmérnök és szakember képzésben résztvevők képesek lesznek munkakörükben az
adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat
felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer
felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A végzettek
jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában,
képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is.
A szénhidrogén-ipari nyersanyagkutató szakmérnök szakirányú továbbképzés szélesíti a hagyományos
és nem-konvencionális kőolaj- és földgáz vagyonok felkutatásához, feltárásához és kitermeléséhez
szükséges földtudományi mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismereteket és készségeket. A
szakmérnökök a megfelelő elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában alkalmasak nemzetközi szinten is
megfelelni a szakterület kutatási feladatainak végzésére.
A városüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzés a településirányítás műszaki szakterületei
számára képez olyan szakembereket, akik megfelelő műszaki ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek
a települések műszaki alrendszereinek egységes működtetéséhez. A képzés elméleti és gyakorlati
ismereteket nyújt a települések műszaki infrastrukturális rendszereinek észszerű működtetéséhez,
fenntartásához és fejlesztéséhez.
A szakirányú továbbképzésekről és a jelentkezés feltételeiről részletes tájékoztató a Miskolci Egyetem
honlapján:
– Gépészmérnöki és Indformatikai Kar – https://www.uni-miskolc.hu/hirek/4222/szakiranyu_tovabbkepzesek_-
_gepeszmernoki_es_informatikai_kar
– Műszaki Földtudományi Kar – https://www.uni-miskolc.hu/hirek/4223/szakiranyu_tovabbkepzesek_-
_muszaki_foldtudomanyi_kar