Miskolc. ,,A MAB székház szellemiségének tisztán tartása érdekében azt még anyagi térítés fejében sem adjuk bérbe vallási, vagy egyházi rendezvények megtartása céljából.”

Az új illemkódex szerint a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGA székházában nem tarthatna ma előadást Jedlik Ányos bencés szerzetes fizikus;  az ősrobbanás elméletét megalkotó Georges Lemaitre katolikus pap;  a mesterséges altatást bevezető  Opitz Celesztin prágai szerzetes; s még több mint ezer ,,tudós pap”, akiket a tudománykutatás számon tart.

De nem lehetne tárgya egy irodalomtudományi konferenciának a hitét megvalló Pilinszky János életműve, de ha mégis lenne rendezvény, semmiképpen nem lehetnének az előadók között a költői életmű olyan jeles kutatói, mint Jelenits István vagy Kuklay Antal atyák…
Aki ezt a szöveget megfogalmazta úgy fél az egyházi személyiségektől, a vallástól mint ördög a szenteltvíztől, s valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy a tudományos élet minden területén nagy számban találunk egyházi személyeket vagy hívő embereket, akiket munkájukban, kutatásaik eredményességében nagyban segített a hit ereje. S ha a hit megvallásának számít a nyakban viselt kereszt vagy a papi reverenda, apácaruha, akkor ezek viselőinek nem illendő, nem kívánatos már a puszta részvétel sem…
Az illemkódexnek nevezett szabályozás – melyet Kaptay György, a MAB elnöke jegyez – 2023. január 1-jén lépett hatályba, bár stílusa az 1950-es éveket idézi…
További idézetek:
,,A MAB tudományos rendezvényein nem illik vallásos hitet megvallani, vallásos hitről beszélni, arra hivatkozni vagy azt terjeszteni és nem illik a vallásos hitet összemosni a tudománnyal. Ilyen írásokat a MAB kiadványaiban sem illik megjelentetni. Azért nem, mert a vallásos hitnek nincs semmi köze a tudományhoz (a vallástudomány olyan társadalomtudomány, amely nem foglalkozik a vallásos hit előfeltevéseivel és a teológia megfontolásaival).”
,,A MAB székház szellemiségének tisztán tartása érdekében azt még anyagi térítés fejében sem adjuk bérbe vallási, vagy egyházi rendezvények megtartása céljából.”
,,Felmerülhet a költői kérdés, hogy kötelező-e betartani ezt a tudományos illemkódexet? A válasz egyszerű: illik betartani, de ennek kikényszerítésére nincsenek eszközeim. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a társadalmi érintkezés egyéb területein érvényes illemszabályokat is megsértik egyesek, várhatóan lesz, aki ezt is megsérti majd…”
Dobos Klárahttps://ujmisszio.hu/vallasuldozes-akademiai-szinten/?fbclid=IwAR1FqZDKvAkMawc5DilcD9Qu0kdryIopGfG6WvqZcm6asvkUXNzayANparU