Szokjuk a szavakat: vármegye, főispán

A történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében visszakerült a magyar jogrendbe a főispán kifejezés, amely megszólítás a korábbi kormánymegbízotti tisztséget betöltőknek jár az Országgyűlés július 19-i döntése alapján.

Ezzel 75 év után visszakerül a magyar közjogi rendszerbe az egyik legősibb magyar tisztség, amelyhez kapcsolódva 2023 januárjától egy másik tradicionális közigazgatási megnevezés is megjelenik: a vármegye, amely a megyéket váltja fel.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a kormánymegbízott elnevezést főispánra módosítja. Az indoklás szerint „a főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek.”

A hivatali megnevezés módosításáról szóló törvény nem ad támpontot a tisztség viselőjének a megszólításáról (az , csak a titulus megnevezését változtatja meg, függetlenül attól, hogy az illető férfi vagy nő.

A magyar közigazgatás hagyományai szerint a főispán a vármegyék élén állt. Erre tekintettel nem meglepő, hogy az Országgyűlés döntése értelmében 2023. január 1-jétől hivatalosan bevezetik – helyesebben: visszaállítják – a vármegye megnevezést azzal a megkötéssel, hogy a megye elnevezés használható mindaddig, amíg a vármegye kifejezés használatára való áttérés „a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.

Az indoklás szerint a „vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése”.

A vármegye a magyar közigazgatás alapvető területi egysége volt 1000–1949 között. A szó használatát kommunista rezsim szüntette meg a Magyar Népköztársaság 1949 augusztusára szovjet mintára megalkotott Alkotmányával, amely a „megye” megnevezés tette hivatalossá. Ezt a helyzetet számolja fel most a 2022 júliusában elfogadott törvény, amely parlamenti előterjesztése indoklása szerint „a vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. A vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése.”

A területi közigazgatással kapcsolatos, jövő évtől érvényes megnevezésbeli változásokat már át is vezették a korábban született törvények szövegébe. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben például a megyei önkormányzat vármegyei önkormányzatra, a megyei közgyűlés vármegyei közgyűlésre, a megyei területfejlesztés pedig vármegyei területfejlesztésre módosult. Az ügyfelek pedig jövőre a vármegyei kormányhivatalnál intézhetik ügyes-bajos dolgaikat.

boon.hu