Van-e különbség, és, ha igen mi egy Heves, és egy Borsod megyei főkapitányság munkája között?
Vannak olyan megyék, amelyeket kis megyének, s vannak olyanok amelyeket nagy megyének aposztrofálnak és szakmailag is annak minősítenek különböző állománytábla kategóriák alapján. A feladat ugyanaz, csupán egy kis megyében kisebb, egy nagyban pedig nagyobb létszámmal látjuk el azokat. Összességében a rendőrök leterheltsége szinte ugyanaz, talán egy kevéssel a keleti megyékben több, mint a nyugati országrészben lévő megyékben. De a 2015 utáni illegális migrációs nyomás hatására nagymértékben megemelkedett minden rendőri szerv ez irányú tevékenysége. Ha csak azokat a plusz feladatokat nézem, ami ebből keletkezett és még hozzáadódott a pandémiához kapcsolódó feladatellátás, az teljesen rányomta a bélyegét a rendőri munkára. E mellett egy-egy megyének nyilván megvannak azok a specifikumai, amelyek összekötik a megyéket. Itt pedig vissza tudok térni arra, hogy ezért van jó kapcsolat a megyék között, mert a bűnözés nem áll meg a megyehatárnál. Az erre a megyére is jellemző magas vagyon elleni bűncselekmény szám arányaihoz képest hasonló volt Heves megyében is, úgy. mint az azt kiváltó okok esetében is.

Ahhoz képest, amit Heves megyei főkapitányként munkamódszerben, elképzelésben kialakított van-e olyan, mit itt Borsodban másképp tervez csinálni, vagy a már meglévő teljesen átültethető, továbbvihető?
Mindig azt mondom, hogy nekünk alapvetően a lakosság elvárásainak kell megfelelni, és onnan következik az összes többi, ami már szakmai munka. Ezt a szakmai munkát kell úgy megtölteni tartalommal, hogy egy adott település élhető legyen. Nagyon sokan a rendőrtől várják azt, hogy nyugodtan alhassanak, vigyázzunk a vagyonukra, előzzük meg a bűncselekményeket, hívjuk fel minden olyanra a figyelmüket, amely az áldozattá válást megelőzheti. Ezek alapvetően kijelölik azt az utat és mezsgyét, amelyben nekünk dolgozni kell. Lehet, hogy ez Heves megyében egy kicsit mást kívánt, mint Borsodban, de a végcél ugyanaz. Hogy milyen úton jutunk el oda, azt nekünk kell a vezetőkkel megtalálni.

Forrás: Bujdos Tibor

Említette, hogy a lakossági elvárásoknak kell megfelelni. Hogyan látja a rendőrség megítélése mennyire változott, illetve a rendőrök hogyan látják a saját helyzetüket?
Annak idején Papp altábornagy úr a rendőrségnél megkövetelt és be is vezetett egy intézkedéskultúra váltást. Az a képzésátalakítás, a bekerülő fiatal állomány tudásszintje, intelligenciája hozzájárult ahhoz, hogy közelebb kerültünk a lakossághoz, és itt elsősorban a párbeszédre volt helyezve a hangsúly. Talán ennek is köszönhető, hogy még a jó rendőrviccek is eltűntek. A körzeti megbízotti rendszer, hogy minden településnek legyen körzeti megbízottja, a gyorsabb információáramlás, az egészséges kapcsolattartás a társszervekkel, önkormányzatokkal mind azt szolgálta, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz, és a lakosság problémája minél hamarabb eljusson hozzánk. Nyilván nekünk nem a magánvagyon védelme a fő célunk, hanem a bűnmegelőzés, a bűn felderítése és az elkövetők törvény elé állítása. Viszont azt hangsúlyozni szeretném, hogy a megelőzés tekintetében az önkéntes jogkövetésnél nincs jobb. Ha mindenki betartaná az írott és íratlan szabályokat és társadalmi elvárásokat, akkor igen kevés rendőrre lenne szükség. A bűnmegelőzést szolgálják azok a rendőri intézkedések is, melyekkel az önkéntes jogkövetést ki lehet kényszeríteni. A rendőri hivatás elismertsége és megítélése kapcsán azt gondolom, hogy szükség van a méltóbb anyagi elismerésre is a kisebb beosztású rendőrök tekintetében. A kormány, illetve miniszter úr is azon dolgozik, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson és mindezzel együtt vonzóbb legyen a rendőri pálya. (Interjúnk még a kormány által bejelentett béremelés híre előtt készült – a szerk.).

Mit tart a legfontosabb feladatnak, feladatoknak itt Borsodban?
Borsod nagyon szép eredményeket ért el a rendészeti, illetve bűnügyi statisztikai adatok alapján, de mindig hangsúlyozom, hogy a statisztika nekünk szól, hogy tudjuk, milyen szakmai irányt jelöljünk ki a továbbiakra magunknak, merre kell mozdulni, hol van tennivaló. Ha ezt a tendenciát meg tudjuk őrizni, akkor én azt mondom, hogy Borsod megye egy igenis kiemelkedően biztonságos megyének tekinthető majd a későbbiekben. Nyilván vannak apró és sokkal hangzatosabb cselekmények, amelyek egy-egy területet, települést érintenek, és alapvetően meghatározzák a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Azt nekünk azonnal kezelni kell, szakszerű, törvényes és igen határozott intézkedésekkel, mert szerintem ez a módja, hogy ezeknek gátat szabjunk.

boon. hu