Skip to content

Miskolc. Bartha Gyuri megint bajban van, de jól kidumálja magát

Miskolc. Bartha Gyuri megint bajban van, de jól kidumálja magát
Válaszlevél a Kilián-déli Közösségnek
A napokban olvastam a Kilián-déli közösség hozzám intézett nyílt levelét. Azonnal jeleztem is, hogy rövidesen válaszolni fogok. Akkor kezdjünk is bele!
Tisztelt Kilián-déli Közösségi tagok!
A nyílt levelet olvasva az a miskolci közgyűlésben is megtalálható politikai párt jut az eszembe, akiknek képviselői az általuk vélt igazságnak csak a felét szeretik elmondani, de csak azt a felét, ami számukra kedvező. A Kilián-déli Közösség nyílt levelének íróira is elmondható ez.
Én a Kilián-délen születtem, ott nőttem fel és én ezt a lakótelepet „szülőfalumnak” tekintem. Ezen gondolat jegyében végzem is képviselői munkámat. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy eddig 7 alkalommal kaptam bizalmat a választásokon az ott élőktől.
A választókerület, ahol dolgozom, földrajzilag nagy terjedelmű, több mint 7 ezer választópolgár éli benne mindennapjait. Az eddigi képviselői tevékenységem során megtapasztaltam, hogy bármit is csinálok, mindenkinek nem lehet elnyerni a tetszését. Különböző csoport- és személyi érdekek ütköznek és ezek között kell egy képviselőnek mozognia.
Jelen esetben is ez van. A Közösség nyílt levelében nehezményezte, hogy a zöld terület elvételével épült parkoló a Könyves K. u. 15-19. sz. bérház előtt, és ennek nem volt meg a társadalmi egyeztetése.
A nyílt levélben leírtakkal ellentétben mi is a valóság?
A fent említett bérház gépkocsi tulajdonosaitól még a tavalyi évben érkezett kérés felém, hogy kérik egy parkoló létesítését a bérházak elé. El lett indítva az engedélyeztetés, amely ez évben vált jogerőssé. Az érvényes építési engedély birtokában viszont úgy gondoltam, hogy a bérházban élőket megkérdezem arról, hogy mi a véleményük: épüljön-e parkoló a házuk előtt. Ezért szórólapokat kihelyezve – jól látható helyen – invitáltam egy beszélgetésre a bérház lakóit, hogy mondjanak véleményt a parkoló megépítéséről. Akik a meghirdetett időpontban vették a fáradtságot és eljöttek, azokkal megbeszéltük a parkolóépítést és mindannyian támogatták azt. Tehát NEM IGAZ a nekem írt nyílt levélnek azon állítása, miszerint nem volt társadalmasítás. Azzal pedig nagyon nem tudok egyetérteni, hogy az Iván utcán élők meghatározzák, hogy a Könyves K. utcai bérház előtt legyen-e parkoló, vagy sem, mivel nem ők élnek ott, ezért nem az ő mindennapjaikat érinti közvetlenül. Az már csak egy epizód, hogy a tegnapi napon hívott föl egy hölgy a Könyves K. u. 15-19. sz. bérházból – aki nem is volt ott a meghirdetett megbeszélésen – és megköszönte a kialakított parkolót. Megjegyzem, hogy a Kilián-déli Közösség egyik tagját szóban tájékoztattam, még a munkálatok megkezdése előtt arról, hogy a Könyves K. u. 15-19. sz. előtt parkoló fog épülni.
A számomra küldött nyílt levélben azzal vádoltak, hogy nem egyeztetek a Kilián-déli Közösséggel.
Akkor nézzük a valóságot!
Ismételt lakossági kérésre elindítottam a Kilián-déli Szolgáltatóház előtti területen a parkolóépítés engedélyeztetését. A kész, engedélyes tervek birtokában megbeszélés volt a Kilián-déli Közösség megjelent tagjai és köztem a parkoló építéséről. A Közösség tagjai nem értettek egyet a parkolóépítéssel, több érvet is felhoztak ellene. Ugyan volt a parkolónak érvényes építési engedélye, de úgy döntöttem, hogy ha a Közösség tagjai nem értenek egyet ezzel, akkor nem lesz megépítve a parkoló a Szolgáltatóház elé. Tehát NEM IGAZ, hogy nem egyeztetek a Közösség tagjaival, amikor a Kilián-dél közterületeiről van szó.
A nyílt levélben továbbá azzal is megvádoltak, hogy tevékenységem révén csökken a zöld terület nagysága a Kilián-délen.
Mi a valóság ezzel kapcsolatban?
A fent említett bérház előtti parkoló egy 4×12 m-es zöld terület helyén épült meg. Ennek a zöld területnek a hatszorosát sikerült megmentenem a beépítéstől a Bálint u. 8. és a Szinva-parti garázssor közötti területen.
Tehát NEM IGAZ, hogy nem teszek semmit a Kilián-déli zöldterületekért.
A nyílt levél lekicsinylően szól a Kilián-déli faültetésekről. Évek óta folyik a faültetés a Kilián-délen (2022-ben is lesz!). Főkertész asszonnyal egyeztettük és kijelöltük az ültetési helyszíneket. Az előző években ültetett fák 90 %-ban életben maradtak. Ez városi szinten nagyon jó arány. Ez köszönhető a lakossági segítségnek is. Megjegyzem, hogy tavaly 27 fa ültetését nyilvánosan is meghirdettem. A Kilián-déli Közösség két tagja eljött és részt vett ebben a munkában. A választókerületben ez évben ezer darab kiültethető virágot osztottam szét. Ebből nagyon sok jutott a Kilián-dél több utcájába is.
Még egy pár mondat a Kilián-déli Közösség és az én – mint önkormányzati képviselői – kapcsolatról:
A Kilián-déli Közösség egy politikai párt pályázatán elindulva többek között nyert egy szalonnasütőt. Azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy segítsek a szalonnasütő környezetének kialakításában a Szinva-parton. Természetesen igen mondtam, mert egy jó lakossági kérést támogatni kell! Ezért a területről közel 120 m3 törmeléket szállíttattam el, terepet rendeztettem, járólapokkal rakattam körbe a szalonnasütőt. Csináltattam egy asztalt is és kihelyeztettem egy szemetest is ide. Ennek az összköltsége 1,5 millió forint volt. Jó ügyet és a Kilián-déli lakóközösséget szolgálta ez az ügy is.
Végezetül az épülő Kilián-déli orvosi rendelőről:
Ez az ügy az, ami a kiindulópontja a Kilián-déli Közösség velem szembeni ellenállásának. Ebben a témában az ősbűnt az előző városvezetés követte el, akik csöndben, sumák módon, a lakosság megkérdezése nélkül terveztették meg az orvosi rendelőt és erre építési engedélyt is adtak ki. Erről a tényről az idő múlásával sokan – köztük a Közösség tagjai is – szeretnek elfeledkezni. Azt is el kell mondani, hogy a rendelők helyén soha nem volt közösségi élet, ott az úton autók parkoltak néha, a lakosság is csak átjárásra használta. A jelenlegi játszóteres, parkos, ligetes részen volt és van közösségi tér. Ez pedig érintetlen. Az általam ígért szervízút megszüntetése jövőre meg fog valósulni. A jelenlegi hatályos törvények szerint az út megszűntetéséhez engedélyes tervre van szükség, amelynek beszerzése folyamatban van.
Levelemet azzal zárom, amivel kezdtem: több mint 7 ezer választópolgár él a választókerületben. Lehetetlen mindenkinek, minden lakossági csoportnak minden gondolatát teljesíteni. Eddig is és ezután is törekszem a legszélesebb körű együttműködésre még a Kilián-déli Közösséggel is.
Miskolc, 2022. 07. 12.
Bartha György
önkormányzati képviselő
Korábban írtuk

Miskolc. Apa, kezdődik… Leüvöltötték Bartha Gyurit meg Varga Andit

Miskolc. Apa, kezdődik… Leüvöltötték Bartha Gyurit meg Varga Andit

Évek óta megy a vita arról, hogy épüljön-e és milyen módon új orvosi rendelő a dél-kiliáni lakótelepen. Egy biztos, hogy a régi rendelők felett már alaposan elszállt az idő, és – bár sokan ezt szeretnék – felújításukra, korszerűsítésükre nem sok az esély.

Éppen ezért indította be még az előző önkormányzat azt a projektet, amelynek révén a régi közelében egy vadonatúj épületben korszerű egészségházat alakítanának ki. Ezzel a projekttel az volt a baj, hogy – a lakótelepen élők egy része szerint – túl sok helyet venne el ez a zöldfelületektől, túl sok fa kivágásával járna az építkezés.

A környezetért aggódók az utóbbi időben több ízben is tiltakoztak, demonstráltak a beruházás ellen.

A támogatók szerint az igencsak népes lakókörnyezet számára nagyon fontos, hogy korszerű környezetben kapjanak alapvető egészségügyi ellátást a kiliániak.

Az önkormányzattal folytatott pró és kontra egyeztetések vége az lett, hogy tavaly egy kérdőív kitöltésével nyilváníthattak véleményt a helyiek, támogatják-e az új rendelőépület kialakítását az arra rendelkezésre álló helyen, vagy sem. A szavazás eredménye 58–42 lett százalék az igenek oldalán. A lakossági támogatottság tudatában, mérlegelve az érveket, az önkormányzat úgy döntött: indulhat az új rendelő beruházása.

Egy napokban megtartott lakossági fórumon kiderült, hogy az építkezést ellenzők indulatai még mindig nem jutottak nyugvópontra, az ellenérzés még megvan.https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/augusztusban-rajtolhat-a-del-kiliani-rendelo-epitkezese-5668817/

Korábban írtuk:

Miskolc. Apa, kezdődik… Leüvöltötték Bartha Gyurit meg Varga Andit

Miskolc. Apa, kezdődik… Leüvöltötték Bartha Gyurit meg Varga Andit
Puskaporos volt a hangulat kedden, a Kilián-délre szervezett lakossági fórumon. A városvezetők a rövidesen megépülő egészségházról tájékoztatták volna a helyieket, a lakók egy része viszont még mindig hallani sem akar a beruházásról.

Nem sok kellett ahhoz, hogy botrányba fulladjon az a lakossági fórum, amit kedden kora estére az egykori Otthon étterem mögötti parkolóba hívott össze Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere és Bartha György önkormányzati képviselő. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az esemény célja az volt, hogy tájékoztatást adjanak a helyieknek a városrészbe tervezett egészségház augusztusban kezdődő beruházásáról.

Amint az ismert, a létesítményt még az előző városvezetés kezdte el tervezni, a lakossággal azonban nem egyeztettek. Mint kiderült nem ártott volna, a kilián-déliek ugyanis a régi rendelő felújításának jobban örültek volna. A helyiek összefogtak, munkacsoportot alakítottak, céljuk a beruházás megakadályozása és a zöldterület, a fák megóvása. A szerveződés többször is tiltakozott az építkezés ellen, ez folytatódott kedden, a meglehetősen feszült hangulatú lakossági fórumon is.

– Első lépésként szerettük volna megtudni, hogy mik a tervek, mit szeretne építeni a város, hova szeretné, hiszen nem voltunk tájékoztatva erről. Nem voltunk bevonva a döntéshozatalba és ez az első lépés, hogy megtudjuk az információkat – mondta el lapunknak Vascsák Roland, a munkacsoport egyik alapítója.

Heves indulatok

Ahogyan korábban a városrész önkormányzati képviselője elmondta, a lakossági fórumnak éppen ez, vagyis a tájékoztatás lett volna a célja. A helyszínen Bartha György és Varga Andrea alpolgármester mellett Czifrusz Natália főkertész és a kivitelező képviselője is megkíséreltek szóhoz jutni. Nem volt egyszerű, a beruházást ellenzők közül néhányan ugyanis be-bekiabálva, sőt néha magukból kikelve, üvöltve fojtották beléjük a szót.

Volt, aki azt sérelmezte, hogy minden megszólalót végig kellett hallgatnia, és csak aztán szólalhatott volna fel és olyan is, aki meghallgatni sem volt hajlandó a politikusokat és a szakembereket, csak azt kiabálta, hogy nem kell az új létesítmény és az építkezéssel járó kosz, por sem. Többen aggódtak a zöldfelület és a parkolóhelyek számának esetleges csökkenésétől is.

Aztán voltak olyanok is, akik a hangoskodókat próbálták csitítani, mert ők végighallgatták volna a megszólalni próbálkozó hivatalos személyeket. Többnyire sikerrel is jártak. Ezért aztán a főkertész például el tudta mondani többek között azt is, hogy a kivágandó fákkal kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel. Egészen pontosan arról, hogy az épületet úgy „mozgassák” a rendelkezésre álló területen, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni. És természetesen azokat is pótolják, amelyek a beruházás áldozatául esnek.

Módosított tervek

Bartha György ehhez hozzátette, az eredeti, a korábbi városvezetés által elfogadott tervekhez képest sok minden változott, megmenekült például a közeli játszótér, aminek a helyén a régi terveken parkoló szerepelt, és a mellette lévő szervizút egy feleslegessé váló része a beruházást követően megszűnne, helyén zöldfelületet alakítanának ki.
A képviselő többször is elismételte: ezt a fejlesztést megörökölte a jelenlegi városvezetés, és bár az egészségházra szerinte szükség van, annak nem ezen a helyen kellett volna felépülnie. A jelenlegi vezetésnek viszont nem volt már lehetősége módosítani a terveken.

„Ezt a lakossági fórumot nem 2021. júliusában, hanem úgy öt éve, 2016-ban kellett volna megszervezni, és akkor már a tervek is a lakossági igényeket figyelembe véve készülhettek volna el. Az előző vezetés viszont sem az érintett önkormányzati képviselőket, sem pedig a lakosságot nem kérdezte meg” – mondta Bartha, aki hozzátette azt is: a jelenlegi vezetés kikérte a lakók véleményét és a szavazó lappal együtt egy tájékoztatót is eljutattak a lakossághoz, melyben a beruházás előnyeit és hátrányait is felsorolták.               

Figyelem! Az alábbi, a cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az eszakhirnok.com nézeteit tükrözik. Mi a hírt/eseményt közöljük, a kommenteket nem tudjuk befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.14 Comments

 1. Névtelen
  2022.07.13. - 07:07

  A nagy túlélő folyamatosan hazudik

  9
  4
 2. Névtelen
  2022.07.13. - 07:09

  Dehogy van bajban. Örül, hogy végre nem az anyós a téma

  9
  3
 3. Névtelen
  2022.07.13. - 07:33

  Kilián déli közösség?Ez az a fideszes gittegylet? Bartha tényleg egy barom, hogy válaszol ezeknek a debileknek.

  7
  5
  • Névtelen
   2022.07.13. - 11:03

   Mert aki nem vérkomcsi, az szerinted fideszes? Nemnem, pont a vérkomcsik esznek a fidesz tenyeréből. Nézd csak meg pali bátyádat, hány képen vigyorog a fideszes potentátokkal. Csak a teféle agy nélküli lenin-fiúk hisznek ezeknek a szélhámosoknak

   5
   3
   • Névtelen
    2022.07.13. - 12:14

    Mi van öcskös?Már most kezditek letagadni kik vagytok?Mi lesz később? Na szaladj gittegyletes, láncoljátok magatokat oda valamelyik fához…)::)

    5
    5
    • Névtelen
     2022.07.13. - 16:41

     Magadat minősíted seggfej nyalonc

     4
     1
     • Névtelen
      2022.07.13. - 17:09

      Mondj meg apukádnak…Remélem az új orvosi rendelőbe egyikőtök se teszi be a retkes lábát mókustöcskölő…

      3
      4
 4. Névtelen
  2022.07.13. - 07:36

  Azért az ilyeneket nem könnyű röhögés nélkül elolvasni:
  “Azt sem értjük továbbá, miért nem számítanak azoknak a felméréseknek az eredményei, ahol Kiliándél lakosai MAGAS arányban fejezték ki a zöldterületek megőrzése iránti igényüket – 2019 tavaszán például három kérdést tartalmazó kérdőívvel fordultunk a helyi lakosokhoz, s közel HETVEN kérdőívet dolgoztunk fel.

  6
  4
 5. Névtelen
  2022.07.13. - 16:23

  Ez mind szép és jó de,hogy ezt nem Bartha írta az biztos.A Márka presszóban nem ez a stílus.🤣

  5
  3
 6. Névtelen
  2022.07.13. - 16:43

  Más városrészeken örülnének, hogy a lepukkant orvosi rendelőt felújítanák.Azzal nem foglalkoznak az illetékesek. Itt meg az ottélők torkán kell lenyomni az új orvosi rendelőt? Nem kettős mérce ez?

  3
  4
  • Névtelen
   2022.07.14. - 06:17

   Áldozatok mind a hetvenen..:):):)

   1
   5
 7. Névtelen
  2022.07.14. - 07:10

  Gyuri, meg több új parkolót szeretnénk!
  Előre is köszi: egy volt fideszes.

  1
  4
  • Névtelen
   2022.07.14. - 09:24

   Így pontos. Csak szeretnétek, patkányok!

   • Névtelen
    2022.07.14. - 13:27

    Fogadunk láncoskutyus? :):):)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Északhírnök