halált okozó, foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés vétsége és más bűncselekmény
2022. 02. 22. 8:30
Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, aki a vádirat szerint több munkavédelmi előírást megszeghetett,
amely a néhai sértett halálához vezetett.
A vádlott által vezetett gazdasági társaság a BorsodChem Zrt. területén bérelt
raktárépületet. A karbantartási és állagmegóvó munkákat a bérlő volt köteles
elvégezni, ennek azonban nem tett eleget, ezért az épület aljzatát gödrök,
víznyelők tarkították és a megfelelő világítás sem volt biztosított.
2018. november 18-án a dolgozók, köztük a néhai sértett állványozási munkát
végzett. A vádlott a helyszínen tartózkodott, irányította és felügyelte a
munkavégzést. A dolgozók a munkavégzést megelőzően balesetvédelmi
oktatásban részesültek és rendelkeztek a szükséges védőfelszereléssel is. A
munkanap végén a vádlott utasítására a sértett és társa a bérelt
raktárépületben állványcsöveket pakolt, a vádlott azonban nem ellenőrizte
sem a munkafolyamatot, sem azt, hogy a dolgozók viselik-e a munkavédelmi
eszközöket, a munkaterületet elhagyta. A sértett saját elhatározása alapján
ekkor már nem viselte a fejvédő sisakot. Pakolás közben az egyenetlen
padlózaton megbotlott, elesett és fejét beütötte. Kollégája észlelte, hogy a
sértett eszméletlenül fekszik a földön, arca véres. A vádlott, miután értesült a
történtekről és látta a sértett rossz állapotát – azért, hogy eltitkolja a
munkabalesetet – nem hívott mentőt és azt a munkavállalóknak is megtiltotta.
Felszólította a sértett szintén ott dolgozó fiát, hogy maga vigye be édesapját a
kórházba. A sértett a baleset során többszörös koponyatörést, agyzúzódást
szenvedett, majd a kórházba szállítás másnapján a szakszerű ellátás ellenére
elhunyt.
A vádlott mind a raktárépület karbantartási munkáinak elmulasztása, mind a
biztonságos munkavégzés felügyelete körében több munkavédelmi előírást
megsértett, ugyanakkor az okfolyamatban közrehatott az is, hogy a sértett
nem viselte a fejvédő sisakot.
A bizonyítási eljárás befejezése, iratismertetés, perbeszéd várható.