Elhanyagolt fürdők Miskolc körül! A fürdő telep sajnos minősíthetetlen. (Tapolca)

Elhanyagolt fürdők Miskolc körül! Borsodmegye lesz Magyarország Tátrája?

Miskolc, augusztus 30.

Peczérvölgyi Samu cikke

Az a fájdalmasan tragikus terület- és nemzetcsonkítás, amit a magyarság az igaztalan trianoni békével elszenvedett és negyedik éve keresztként cipel, nem roppantotta meg. Újabbnál újabb ötletek formálódnak, alakulnak a fejlődő nemzeti lét biztosítása érdekében. A békediktátum, szinte mindent elvett tőlünk. Ipart, mezőgazdaságot, kereskedelmet, közlekedést, anyagi javaink döntő részét, nem beszélve a határokon túlra került magyarok millióiról. Többek között, – még nem is olyan régen -egyedülálló turisztikai attrakcióink is határokon kívülre kerültek. Nincs már lehetőség Erdély magas hegyeinek megmászására, vagy Abbázia gyógyhatású fürdőinek élvezetére, hisz mindez odalett. Csonka országunkban szinte csak a Balaton maradt, mint lehetőség a látványosabb pihenőhelyek közül. A munkában megfáradt polgár javarészt vidékre, falura vonul pihenni, ami nyilvánvaló kiváló lehetőség a nagyváros zaja után, de a turizmus szempontjából koncentrált, fejlesztett és fejlődő helyek már nincsenek.

Ezért örvendetes, hogy új fürdőhelyek születnek Csonka-Magyarországon. Ezt is meg kellett érnünk, hiszen mindenünkből ki­fosztottak. Nem volt olyan beteg­ség, baj, amelynek orvoslását ne találhattuk volna meg a régi hatá­rokon belül. Most nagyon szegé­nyek vagyunk. Ezért a kormányzat körül­ nézett a megcsonkított területen és így fedezte fel Borsod várme­gyét. Borsod vármegyében, Mis­kolc körül akarják megteremteni az „új Tátrát”. Fokozott munkával, nagy kitar­tással és rengeteg anyagi áldozat­tal talán sikerülni is fog. Az anyagiakat nem véletlenül emeljük ki hisz, bár Miskolc és környékének természeti adottságai kiválóak: vizei, hegyei, erdőségei, jó levegője pompásak, de a város óriási fejlődése ellenére még mindig elmaradott. Eddig nem tudta önerőből fejleszteni kézenfekvő tehetségét.

ganges
Végre egy modern fürdő is alakulhatna Miskolcon

Mi miskolci bennszülöttek tudunk a régi török fürdőről, amely a város határában van és ahol az isiászos és csúzos betegek rövid idő alatt meggyógyulnak. Ha azonban máshonnan jött ember a fürdő­zésre vállalkozni akar, lebeszéljük az expedícióról. Miskolcról villamossal kell kiutazni Hejőcsabára és onnan ko­csin még jó félóra, igaz, hogy gya­logúton ugyanannyi idő alatt szin­tén el lehet érni. A fürdő telep sajnos minősíthetetlen. A melegvízből tá­madt tó mocsaras, sőt egyesek ál­lítása szerint még maláriát is ter­jeszt. A fürdőhöz kacsolódó szálások vizesek, egészségtelenek, rágcsálókkal fertőzöttek, villanyról, vagy mo­dern technika, egyéb felszerelései­ről szó sem lehet. A fürdőtelep a város keze­lésében csak visszafejlődött. Vezető politikusaink büszkén emlegetik, hogy a régi török fürdőket még Mátyás király födte be, de a város­nak arra sem volt gondja, hogy leg­alább a fürdő környékét bizonyos anyagi áldozattal modern teleppé varázsolja. A város urai nyaranta a lakható szobákat el­foglalják, ingyen fürödnek.

Hodobay Sándor, Miskolc város mostani polgármestere azonban belátta, hogy ez továbbra így nem mehet. Amikor élelmes vállalko­zók ajánlattal álltak elő, keresztül­vitte, hogy a város negyvenegyesztendőre Tapolca gyógyfürdőrészvénytársaságnak adja bérbe az elhanyagolt fürdőtelepet. Reméljük a magántőke élelmesebb és gondosabb gazdája lesz a helynek.

Miskolc nem csak Tapolcával, hanem Lillafüreddel is rendelkezik, mely az egyetlen magaslati gyógyhely megcsonkított hazánkban. Bár bájos, szemet gyönyörködtető a hely és infrastruktúra szempontjából is elfogadható, de ide még rosszabb közlekedés. Lillafüredet egy iparvágányból kialakított kisvasúton lehet csak elérni, amelyet most a szezon végén ad­tak át a forgalomnak. Az új kis­vasút azonban egy héten egyszer, vasárnap közlekedik, a hét hat napján keresztül Lillafüred el van vágva a várostól, legfeljebb autó­val, kocsival lehet a nagy távolsá­got átszelni. Maga az út azonban olyan poros, hogy míg az ember felér, fuldoklik a köhögés­től. Még azt sem lehet elérni, hogy a kocsik ne a fürdőtelepen keresz­tül dübörögjenek át és a mészkőport ne az üdülőkre hintsék. Maga a telep gyönyörű, de egyetlen étterme panziórendszerben működik, ami a nem itt üdülőket nem fogja itt tartani.https://bomie.hu/elhanyagolt-furdok-miskolc-korul/