Megkérdeztük. Ez , így , hogy?  Az önkormányzat (nem csak a miskolci), egy puha pöcs, semmit nem tehet…

Tisztelt eszakhirnok.com

 

A kérdéses ingatlan két magánszemély tulajdonában van, akik vásárlás útján jutottak hozzá 2008-ban. Az elmúlt 9 évben, 2013-tól összesen 18 esetben indult közigazgatási eljárás az épület tulajdonosával szemben a ház gazos, elhanyagolt, szemetes környezete miatt hulladékgazdálkodási hatósági jogkörben eljárva, melynek során az eljárás során megállapított hulladékelszállítási kötelezettség hatósági úton került végrehajtásra az ingatlantulajdonosok terhére.

 

Legutóbb 2018-ban került megállapításra hulladékelszállítási kötelezettség az ingatlan kapcsán, azonban mivel a végleges határozatban foglaltakat a megadott határidőre nem teljesítették, a végrehajthatóvá vált döntést a végrehajtás foganatosítása érdekében megküldtük a NAV-nak.

 

A NAV-tól származó legutóbbi információk szerint 2020 év végéig a kötelezetteket 100 000 forint eljárási bírsággal sújtották, mivel nem teljesítették kötelezettségüket.

 

Jelenleg – 2021.03.16.-tól – a hulladékgazdálkodási ügyekben a hatáskör és a végrehajtás is a kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatóságának a feladata.

 

Az ingatlan előtti közterületi, úgynevezett „tisztántartási sáv” rendbetételére ugyancsak több alkalommal is felszólítást kaptak a tulajdonosok, azonban ez minden esetben eredménytelen maradt, ezért többször is bírság került kiszabásra, ám a tulajdonosok ennek ellenére sem tettek eleget kötelezettségeiknek.

 

Az ingatlan gazos állapota miatt az elmúlt évek során a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet 5. §-ba ütköző jogsértés miatt történt intézkedés.

 

Az elmúlt években emiatt többször került sor hatósági eljárásra, melyben a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felhívás eredménytelensége miatt több alkalommal is közigazgatási bírság került kiszabásra 15000 -35000 Ft közötti összegben. Az elmúlt öt évben kiszabott bírság együttes összege közösségi szabályszegés miatt 105 000 forint volt.