Kezdődik a kiliáni rendelő építése

Gyertyagyújtás, demonstráció, tiltakozás a közösség oldalon, aláírásgyűjtés követi egymást mindennap.

Még sincs béke

Miközben néhány nappal ezelőtt a közbeszerzési pályázaton nyertes cég a helyszínen elvégezte a szükséges méréseket, kijelölte az építés által érintett részt, felvonult a területen, körbekerítette azt, és elkezdte az új rendelő útjában álló fák kivágását.

Ez a momentum – úgy tűnhetett – pontot tesz a vita végére, ám nem így történtek a dolgok…

A fákért, a parkért aggódók még a nyár folyamán levelet írtak Veres Pálnak, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének, arra kérve őt, hogy járjon közbe az építkezés leállítása érdekében.

Senki sem vitatja, hogy a jelenlegi, lepusztult orvosi rendelők nem alkalmasak a korszerű ellátásra. Éppen ezért pályázott még az előző önkormányzat az új rendelő megépítésére. A projektet megörökölte a jelenlegi önkormányzat, de a pró és kontra egyeztetések ellenére nem sikerült békét teremteni a lakótelepen.

Tavaly még úgy tűnt, másként alakul, egy kérdőív kitöltésével nyilváníthattak véleményt a lakótelepen élők arról, hogy támogatják-e az új rendelőépület kialakítását a tervezett, arra rendelkezésre álló helyen, vagy sem. A „helyi népszavazás” eredménye 58–42 százalék lett az igenek oldalán. Azaz a többség úgy foglalt állást, hogy szükség van az új rendelőre. Ennek alapján bólintott rá az önkormányzat az építkezésre.

A polgármesternek írt levélre augusztus 25-i keltezéssel érkezett válasz Veres Páltól. Ahogyan a polgármester levelében megemlítette, az építkezés által érintett ingatlan egésze „nem közterület, az az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen forgalomképes ingatlanként – azaz építési telekként – van nyilvántartva, a hatályos Szabályozási Terv szerint településközponti vegyes építési övezetbe tartozik”. Ráadásul a 33835/11 helyrajzi számú ingatlan nemcsak a tervezett építési területet, hanem a szomszédos játszóteret, a volt Otthon étterem melletti árkádokat és a téren lévő szökőkutat is magába foglalja, tehát nem liget, nem park, azaz beépíthető.

A helyzet további pikantériája, hogy a TOP-6.6.1- 16-MI1-2017-00008 projekt, amelynek keretében az új orvosi rendelő megépülhet, lehetőséget adott volna felújításra, átalakításra, bővítésre, új épület építésére, ingatlankiváltásra, vagy funkciójukat vesztett épületek hasznosítására, funkcióváltásra. Ezek közül az új épület építését találta megvalósíthatónak az önkormányzat, és már nem lehet változtatni rajta, mert akkor végleg elveszik a pályázati pénz. A rendelő építésével kapcsolatos támogatás pályázati felhívása 2022. december 31-ig ad lehetőséget a projekt fizikai befejezésére, így van esély arra, hogy a határidőt tartani tudja az önkormányzat, illetve az építő.

Lesz tehát ötrendelős felnőttorvosi rendelő, kétrendelős gyermekorvosi rendelő, valamint kétszobás védőnői szolgálat.

boon.hu