A kvantumelmélet bő száz évvel ezelőtti felbukkanásával egy olyan válság alakult ki a fizika és a természetfilozófia világában, amelyre mind a mai napig nem született egyértelmű és megnyugtató válasz. Különböző interpretációk versengenek a kvantummechanika igaz értelmezésének címéért, miközben a fizikustársadalom túlnyomó többsége még mindig a tévesen Richard Feynmannak titulált válságkezelő stratégiát alkalmazza, nevezetesen: „Shut up and calculate!”, azaz pofa be és számolj!. (A mondás valójában David Mermin kritikus és provokatív összegzése a kvantummechanika koppenhágai interpretációjáról.)

Fizikusok és filozófusok egy csoportja eközben amellett érvel, hogy a kvantumelmélet interpretációs nehézségei abból fakadnak, hogy a természetkutatás 400-500 éves tradícióval rendelkező filozófiai és metafizikai előfeltételezései egyszerűen hibásak, és nem tarthatók tovább. Az általuk reprezentacionalistának nevezett keret alkalmatlan a kvantumjelenségek és ezáltal fizikai realitásunk megfelelő értelmezésére, éppen ezért kritikának kell alá vetni. De vajon milyen problémák feszülnek a tudománycsinálás filozófiai-metafizikai hátterében, és mi lehet rájuk a megoldás? https://qubit.hu/2021/08/23/pofa-be-es-szamolj