A fenntartó és tulajdonos Universitas Miskolcinensis Alapítvány és az intézmény képviselői
közötti többkörös, produktív egyeztetések eredményeként létrejött Szervezeti és Működési
Rend (SZMR) a szervezeti felépítés funkcionalitásra építő megújításával és a gazdálkodás
átalakításával új, a versenyszférára jellemző alapokra helyezi az Egyetem működését. A
Miskolci Egyetem új SZMR-e 2021. június 1-jén lépett hatályba.

A Miskolci Egyetemen végbemenő modellváltás egyik legfőbb előnye az intézmény
versenyképességének növelése. Ahhoz, hogy a fenntartói és tulajdonosi jogokat gyakorló
Universitas Miskolcinensis Alapítvány teljesítse ezen célkitűzését, szükséges volt az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (SZMR)
újragondolása a versenyszférára jellemző szabályok mentén.
Dr. Varga Judit, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: „Az új
SZMR mérföldkő jelentőségű a Miskolci Egyetem további működésében, hiszen az olyan egyedi
újítás, mint a funkcionalitás gondolata a felsőoktatásban, elindítja az intézményt a
versenyképesség útján. Erre épül a szervezeti struktúra, és ez adja a gazdálkodási logika alapját
is, mert ez a bevételek és a költségek belső megosztásának alapja, illetve ez határozza majd meg
az egyes munkakörök értékét és értékelését is.
Szintén a piaci alapú működés felé mutató változás, hogy központosítottan történik majd a
szellemi és a materiális javak értékesítése, valamint a hozzájuk kapcsolódó összes feladat ellátása
– a Miskolci Egyetem roppant értékes tőkével rendelkezik ezen a téren is.
Az új SZMR mellett az Alapítvány kuratóriuma elfogadta az Egyetem 2021. évi költségvetését is,
ami már ezen teljesen új szemlélet mentén készült el és nagy előrelépést jelent a korábbi évekhez
képest. Összességében elmondhatjuk, hogy elkezdődött az a munka, amire építve a Miskolci
Egyetem 2022-es büdzséje valóban egy modellváltó költségvetés lesz.”

 

A dokumentum a benne foglaltakon keresztül garantálja az egyetemi autonómiát. A Szenátus
legfőbb döntéshozó testületi jellege és szerepe külön hangsúlyt kapott. Összetétele racionálisabb,
ugyanakkor kellő mértékben biztosítja az autonómiát és az érdekképviseletet minden szereplő
számára, hiszen a munkavállalók és a hallgatók is képviseltetik magukat benne.
Egy másik, operatív irányító és döntéshozó testület is kiemelendő: ez a Rektorátus. Általa lett az
egyetemnek – a versenyszféra szóhasználatával élve – „menedzsment team”-je. E fórum tagjai
közösen határozzák meg az egyetem jövőképét és stratégiáját, valamint irányítják az intézményt.
A testületnek tanácskozási jogú tagjai az érdekképviseletek delegáltjai.

A többkörös egyeztetési folyamat során az Alapítvány kuratóriuma és az Egyetem vezetői közösen
alakították a dokumentum tartalmát, ami ennek az együttműködésnek köszönhetően a közös
érdeknek megfelelően készült el: a Szenátus mellett a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének
Miskolci Egyetemi Szervezete, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Miskolci
Egyetem Doktorandusz Önkormányzata is véleményezte a dokumentumot.
A Miskolci Egyetem rektora Prof. Dr. Horváth Zita szerint is mérföldkő az új SZMR. „Rengeteg
egyeztetés előzte meg az egyetem működését leginkább befolyásoló dokumentum megszületését.
A cél az, hogy hatékonyabb és versenyképesebb legyen az intézmény struktúrája, de az is
szempont volt, hogy a kor kihívásaihoz igazítsuk a feladatok elosztását is. Ebben segít részben az
új oktatási rektorhelyettes, valamint az, hogy a dékánok – saját karuk irányítása mellett – olyan
plusz