Ahhoz képest, hogy két éve nincs Operafesztivál, az aparátus él. És mozog?

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/9. Leskó Mária (an.: Rakaczki Terézia)
Születési ideje: 1962/06/11
3516 Miskolc, Kovács utca 6.
Adóazonosító jel: 8348591656
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.Jogviszony kezdete: 2021/01/01
Jogviszony vége: 2021/06/30
A változás időpontja: 2020/12/21
Bejegyzés kelte: 2021/01/18 Közzétéve: 2021/01/20
Hatályos: 2020/12/21 …

 

14. A könyvvizsgáló(k) adatai
14/4. ZENTO Audit Könyvvizsgáló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-3525 Miskolc, Estike utca 2.

Cégjegyzékszám: 05-09-006033

EUID: HUOCCSZ.05-09-006033
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Battáné Pétervári Éva (an.: Radóczy Jolán)
3525 Miskolc, Estike utca 2.
Jogviszony kezdete: 2020/05/01
Jogviszony vége: 2025/04/30

A változás időpontja: 2020/04/28
Bejegyzés kelte: 2020/05/26 Közzétéve: 2020/05/28
Hatályos: 2020/04/28 …

 

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/14. Fukkné Borsos Mária (an.: Jármai Mária)
3531 Miskolc, Bársony János utca 31. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2025/01/01
A változás időpontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2020/01/20 Közzétéve: 2020/01/22
Hatályos: 2020/01/01 …

 

15/15. Kovács Ildikó (an.: Hócza Erzsébet)
3534 Miskolc, Bertalan utca 18. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2025/01/01
A változás időpontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2020/01/20 Közzétéve: 2020/01/22
Hatályos: 2020/01/01 …

 

15/16. Rácz Éva (an.: Szakos Éva)
3508 Miskolc, Mész utca 14.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2025/01/01
A változás időpontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2020/01/20 Közzétéve: 2020/01/22
Hatályos: 2020/01/01 …