Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki a vád
szerint több, mint 40 késszúrással végzett egy idős miskolci férfival.
A vádirati tényállás szerint a hajléktalan életmódot folytató vádlott egy ismerősétől
kapott kulcsot az idős sértett lakásához, melyet az korábban lopott el a sértettől.
2018. december 26-án a vádlott bement a magánál tartott kulccsal az idős férfi
által lakott társasházba, majd bekopogott hozzá. A sértett beengedte a férfit és a
konyhába mentek, beszélgettek. A vádlott azonban a nála lévő táskából elővett
egy kést és több alkalommal megszúrta, megvágta a sértettet, aki a földre esett.
A vádlott ezt követően a földön fekvő sértettet egy pléddel takarta le, majd a lakás
átkutatása után magához vett 120.000,- forint készpénzt, átöltözött és elmenekült
a helyszínről. A férfi a kést és a véres ruhákat egy benzinkút hulladékgyűjtőjébe
dobta.
A néhai sértettet két nappal később rokonai találták meg.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

2021. 02. 22.
Ózdi Járásbíróság • V. sz. tárgyalóterem
11.B.188/2020. a személyi szabadság megsértésével elkövetett
kapcsolati erőszak bűntette
2021. 02. 22. 8:00
Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki
éveken át fenyegette, bántalmazta, esetenként bezárta élettársát.
A vád szerint a vádlott férfi és a sértett nő 2014-től élettársak voltak,
kapcsolatukból három közös gyermekük született. Életközösségük alatt gyakoriak
voltak a veszekedések, mely során előfordult, hogy a vádlott megütötte az
élettársát. 2018. januárban a vádlott féltékenység miatt támadt a sértettre, ököllel
többször arcon ütötte, testszerte rugdosta, a fejét a radiátorhoz ütötte. Egy
hónappal később a vádlott ismét a nő hűségét vitatta, ez alkalommal is megverte,
majd ezt követően mindennapossá vált a sértett bántalmazása. A vádlott a nő fejét,
testét ököllel ütötte, többször meg is rúgta, máskor befőttes üveggel fejen ütötte.
A vádlott egy botra kést erősített, majd ezzel az eszközzel ütötte élettársát. Ha a
nő védekezésként a karjait maga elé tartotta, a vádlott az eszközzel tenyerét,
kézfejét felsértette, megvágta. A sértett az ütések miatt esetenként eszméletét is
vesztette. A nő orvoshoz nem fordulhatott, csak a vádlott kíséretében hagyhatta
el az otthonát. Amikor a vádlott nem volt otthon, a szomszédban lakó
családtagjaira bízta a sértettet. Egy ilyen alkalommal – 2018. nyarán – a nőnek
sikerült elszöknie a lakásból.
A büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak
törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a
vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább
folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási
eljárást.
Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.24/2019. halált okozó foglalkozás körében elkövetett
gondatlan veszélyeztetés vétsége
2021. 02. 22. 8:30
Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a
villanyszerelési munkálatok elvégzése közben nem tartotta be a munkavédelmi
szabályokat, így munkatársa halálos áramütést szenvedett.
A vádlott egy villanyszereléssel foglalkozó cég ügyvezetője volt, akit felkértek egy
vendégház meghibásodott térvilágítási rendszerének helyreállítására. A vádlott
munkatársával, a sértettel 2017. augusztus 8-án megkezdte a javítási
munkálatokat, mely egy áramtalanítási művelettel kezdődött. A vádlott ezt
követően a kültéri világítást kapcsoló szerelvénydobozt szétszedte, az ott talált
vezetéket pedig a földön javította. Mivel maga a lámpatest sem működött, azt is
kicserélte. Annak érdekében, hogy megnézze, sikerült-e a javításokat elvégezni,
újra áram alá helyezte a rendszert. Amikor látta, hogy a lámpa világít, azt már csak
eredeti helyére kellett volna állítani, ehhez azonban már nem áramtalanította újra
a rendszert. A vádlott a munkaterület őrzését, körbekerítését nem biztosította, de
a munkavégzést sem irányította. A sértett segíteni akart a vádlottnak, így a
kapcsolószekrény előtt térdelve, a szabadon hagyott és a fűben szétszóródott
230 V feszültség alatt álló vezetékekhez véletlenül hozzáért és áramütést
szenvedett. A sértett a baleset után hat nappal elhalálozott.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

2021. 02. 23.
Miskolci Járásbíróság • Fsz/18. sz. tárgyalóterem
18.B.53/2020. maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi
sértés bűntette és más bűncselekmények
2021. 02. 23. 8:00
Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik
egy munkahelyi konfliktus miatt bántalmazhatták az üzemvezetőt.
A vádirat szerint a II. r. vádlott és az ugyanazon a munkahelyen üzemvezetőként
dolgozó sértett között a vádbeli napon szóváltás volt, melyet a II. r. vádlott „majd
beszélünk még” kijelentéssel zárt le. Ezután telefonon azzal hívta fel testvérét, az
I.r. vádlottat, hogy hívjon embereket, akikkel a munkaidő végén menjenek a gyár
bejáratához és verjék meg a sértettet. Az I.r. vádlott 22 órakor három ismeretlen
személlyel megjelent a megbeszélt helyen, ahol találkoztak az I.r. vádlottal. Az I.r.
vádlott megmutatta a többieknek a sértett személyét, közölte velük, hogy őt kell
megverni. A vádlottak és társaik ütni, rúgni kezdték a sértettet, tettükkel a sértett
– helyszínen tartózkodó – élettársának kérésére sem hagytak fel. Addig
bántalmazták a sértettet, amíg összeesett. A sértett súlyos, maradandó
fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedett.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

2021. 02. 24.
Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I/117. sz. tárgyalóterem (távmeghallgatás)
15.Fk.44/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett
emberölés bűntettének kísérlete
2021. 02. 24. 8:15
Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a
büntetőperében, akik 2019 júniusban megtámadták a számukra ismeretlen
sértettet, majd bántalmazták és víz alá nyomták a férfit.
A vádirat szerint a sértett és a fiatalkorú vádlottak egymást korábban nem
ismerték, egy Szerencs melletti település közelében, külterületen találkoztak az
esti órákban. A vádlott férfiak cigarettát kértek a sértettől, aki a kérésüket
megtagadva továbbment. A vádlottak követték, miközben hátulról többször
megrúgták, megütötték, azzal fenyegették, hogy „kinyírunk”. Időközben a sértett
egy vízelvezető árokhoz érkezett, melyben a korábbi esőzések miatt 30-40 cm
magasságú iszapos víz hömpölygött. A vádlottak a sértett férfit a vízelvezető
árokba lökték, majd az egyik vádlott az arccal a vízben lévő sértett fejét, a másik a
testét taposva nyomta le a víz alá. Amikor a sértettnek sikerült a vízből kiemelnie
a fejét, a vádlottak megrúgták, testét taposva ismét a víz alá nyomták és ott
tartották. Mindezt egy közelben sétáló személy meglátta és telefonon segítséget
hívott. A vádlottak elhagyták a helyszínt. A sértett bordatörést és további
zúzódásokat szenvedett, bántalmazása során súlyos testi-lelki gyötrelmet élt át.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

2021. 02. 24.
Miskolci Törvényszék • Fazekas utca 2. II/216. sz. tárgyalóterem
13.P.20.153/2020. személyiségi jog megsértése 2021. 02. 24. 10:00
Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék személyiségi jog megsértése miatt indult
perben.
A felperes férfi személyiségi jog megsértése miatt keresettel élt az alperes nővel
szemben. Kereseti kérelmében kérte, hogy a Miskolci Törvényszék ítéletében
állapítsa meg, miszerint az alperes megsértette a felperes személyes adatainak
védelméhez való jogát azzal, hogy korábban az alperes saját közösségi oldalán
nyilvánosságra hozta a felperes nevét és egyéb személyes adatait.
Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő, melyben azt kérte megállapítani, hogy
felperes korábbi bántalmazó magatartásával megsértette az alperes élet, testi
épség és egészséghez fűződő személyiségi jogait.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

2021. 02. 24.
Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
3.B.146/2020. halálos közúti baleset gondatlan okozásának
vétsége
2021. 02. 24. 08:30
Tárgyalás tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki
gondatlanságból két ember halálával járó közúti balesetet okozott a 3-as számú
főúton.
A vádirat szerint a vádlott 2018. december 15. napján délelőtt Méra irányából
Novajidrány felé haladt az általa vezetett tehergépkocsival a kétirányú,
párhuzamos közlekedésre nem alkalmas aszfaltozott úton száraz útviszonyok
között. A vádlott menetirányával szemközti forgalmi sávban haladtak a sértettek a
szlovák rendszámú személygépjárművükkel. A vádlott nem tartott megfelelő
követési távolságot az előtte haladó gépkocsi mögött, melynek vezetője úthiba
miatt fékezett. A vádlott az ütközés elkerülése érdekében az autóval áttért a
menetirányával ellentétes bal oldali forgalmi sávba, ahol a szabályosan közlekedő
sértetti gépjármű bal első részének nekiütközött. Az ütközés miatt a sértettek
személygépkocsija az úttestről lehaladt és a vízelvezető árokban az oldalára
borulva állt meg. A baleset következtében a sértettek olyan súlyos sérülést
szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.
A bizonyítási eljárás befejezése várható.

2021. 02. 24.
Miskolci Járásbíróság • Fsz/13. sz. tárgyalóterem
24.B.1538/2020. költségvetési csalás bűntette 2021. 02. 24. 10:00
Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a 9 vádlottnak az ügyében, akik
cselekményükkel a költségvetést megkárosíthatták.
A vád szerint a polgármester foglakozású vádlott és társai a foglalkoztatásukkal
összefüggő valótlan tartalmú szerződést kötöttek, azonban a tényleges
munkavégzésben nem kellett részt venniük, a munkavégzéssel kapcsolatos
jelenléti íveket pedig nem a valóságnak megfelelően vezették.
A szerződések alapján a fiktív módon foglalkoztatott vádlottaknak a polgármester
foglalkozású vádlott a munkabért megelőlegezte, majd a foglalkoztatásra
tekintettel a költségvetéstől jogosulatlanul támogatást igényelt. A vádlottak 2015
és 2017 évek között a központi költségvetésnek közel négy és fél millió forint
összegben vagyoni hátrányt okoztak.
Ezen túlmenően az egyik vádlott 2016 évben, a polgármester foglalkozású vádlott
segítségével, mint álláskereső kötött a munkáltatásával összefüggő támogatott
foglalkoztatási szerződést úgy, hogy arra nem volt jogosult, mert egyéb megbízási
jogviszonyára tekintettel havi rendszeres tiszteletdíjban részesült. A vádlott a
szerződés szerinti munkavégzésben sem vett részt, azonban a szerződés alapján a
költségvetéstől jogosulatlanul támogatást igényelt mellyel egyszázezer forintot
meghaladó összegben okozott vagyoni hátrány a központi költségvetésnek.
A bíróság a tárgyalást 2021. március 1-jén folytatja.

2021. 02. 25.
Miskolci Törvényszék • Fsz/26. sz. tárgyalóterem
20.B.37/2020. különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
bűntette
2021. 02. 25. 8:30
Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, akivel
szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és rablás
bűntette miatt indult büntetőeljárás.
A vádirat tartalma szerint a sértett egyedül élt ózdi lakásában, ahol rendszeresen
látogatta férfi ismerőse. A férfi ismerős élettársa tudomást szerzett a kapcsolatról,
ezért a sértett lakására indult. Eközben találkozott a vádlottal, akivel együtt mentek
a sértetthez. A lakásban a sértett, a vádlott és a további jelenlévő személyek
vitatkoztak, majd utóbbiak elhagyták az ingatlant. Másnap a vádlott visszament a
sértetthez, akitől kérte, hogy adja át részére az előző napon a sértett férfi ismerőse
által a lakásban hagyott telefont. A sértett a vádlott kérését megtagadta, ezért a
vádlott arcon ütötte a nőt, majd magához vette a telefont és távozott a házból.
Később a telefont 5.000.- forintért eladta egy általa látásból ismert személynek.
Másnap a vádlott ismét elment a sértetthez, aki kérdőre vonta a vádlottat a
telefonnal történtek miatt. Erre a vádlott a sértettre támadt: fején, testén ököllel,
tenyérrel ütötte a nőt, aki a konyha padlójára esett, orra, arca vérzett; azonban a
vádlott tovább bántalmazta, testszerte rugdosta, legalább harminc alkalommal
megütötte, megrúgta őt. A sértett azt mondta a vádlottnak, hogy „száz évet fogsz
ülni te köcsög”, mire a vádlott kiment a házból, a vérző sértettre zárta az ajtót,
majd Budapestre utazott. A sértettnek az arca, nyaka, mellkasa és hasa sérült,
arckoponya-, borda- és szegycsont törése keletkezett, számára a bántalmazás
jelentős testi, lelki szenvedést okozott. A sérülések következtében a sértett a
helyszínen elhunyt.
Az ügyben perbeszéd megtartása várható.

2021. 02. 25.
Encsi Járásbíróság • 3. sz. tárgyalóterem
8.B.217/2019. aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette
és más bűncselekmények
2020. 02. 25. 9:00
Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság az Encs-fügödi lincselés ügyében.
A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2018. október 6-án Encs Fügöd városrészén
egy családi rendezvényen vettek részt és italoztak. A sértett ugyanezen a
délutánon autóval közlekedett a településen, amikor az úttest szélén parkoló autó
takarásából elé szaladt a II. rendű vádlott kislánya. A sértett hirtelen manővere
ellenére sem tudta elkerülni az ütközést és a gyermeket elütötte. A sértett azonnal
kiszállt és segítséget kért. A balesetet észlelve többen kiszaladtak a környező
házakból és a sérült gyermeket bevitték egy udvarra. Ekkor az I. rendű vádlott
kiment az útra és a sértettnek rontott: ököllel arcon ütötte, majd ütni kezdte.
Néhányan a sértett védelmére keltek és próbálták az I. rendű vádlottat távoltartani,
aki ekkor az autót kezdte rugdosni.
Mindezzel egy időben a II. rendű vádlott megfenyegette a sértettet, ha meghal a
kislány, akkor megöli, majd a ruháját rángatta és ütni kezdte, később a sértett
helyszínre érkező egyik családtagját is megütötte.
A sértett maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.
Az ügyben perbeszéd megtartása várható