2019-ben összesen 7000 gyermek jött a világra, és 9450 fő hunyt el. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 2450 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség – az országos 2,0 százalékos csökkenéssel szemben – 7,8 százalékkal meghaladta a 2018. évit.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás mértéke az országos mutatóval (-4,1) majdnem megegyezik, Borsodban ez a szám: –3,8. Az alábbi grafikon szerint viszont az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg az országos átlaghoz (3,8) képest sokkal rosszabb arányt mutat, Baranya megyében ez a szám:-4,6.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Összességében a mérleg a negatív irányba mozdul, tehát arányait tekintve nagyon magas az elvándorlási kedv és nagyon alacsony az odavándorlási. (A vándorlási egyenleg egyébként az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége.)

A vegyipar a húzóágazat

Gazdasági szempontból nézve, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhellyel 2019. december végén 85 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 0,9 százalékkal (országosan 1,9 százalékkal) többet, mint egy évvel korábban. A 77 ezer vállalkozás 24 százalékát társas gazdálkodási formában, 76 százalékát önálló vállalkozóként regisztráltuk. Az előbbiek száma egy év alatt 1,5 százalékkal csökkent, az utóbbiaké 1,8 százalékkal nőtt.

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os adózott eredmény szerint (zárójelben az országos toplistán elfoglalt helyezés)

  1. Tiszai Vegyi Kombinát Zrt. (23)
  2. BorsodChem Nyrt. (27)
  3. Jabil Circuit Magyarország Kft. (32)

A cégek vezető szerepét igazolja az is, ha a megyét összességében nézzük – ez az alábbi grafikonon is jól látszik – a vegyi anyag termék gyártása 36 százalékot, a járműipar 25 százalékot, az elektronikai ipar 10 százalékot tesz ki. Az egyéb területek pedig 29 százalékot.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

További fontos mutatók:

  • Az egy főre jutó GDP Borsod megyében (2018-as adat): 3,2 millió forint, ez kevesebb, mint az országos átlag, ami 4,4 millió forint.
  • Egyéni vállalkozási kedv az országos átlagtól (54) alacsonyabb – ezer lakosra jutó egyéni vállalkozási száma a megyében 38 darab.