Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2019. évi önkormányzati választást követően hány köztisztviselő munkaviszonya szűnt meg a polgármesteri hivatalban? Kérem a jogviszony megszűntetés módja szerint megbontani hány volt munkáltatói-, hány munkavállalói felmondás, hány volt közös megegyezés. Továbbá kérem a jogviszony megszűntetés során a különböző jogcímeken kifizetett összeg megküldését. (végkielégítés, szabadság megváltás, felmondási idő, egyéb megállapodásban szereplő jogcím) Külön kérem feltűntetni az elküldött jegyzőnek fizetett összeget.