Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet a Helyi Környezetvédelmi Alapból nyújtható támogatások odaítélésére,

melynek kerete 2.000.000.-Ft.

Az Alapból 2021. 01.01. – 2021. 05.31. között megvalósuló, környezetvédelmi tevékenységek támogatására lehet pályázni a keret mértékéig.

Támogatható tevékenységek a Miskolc város közigazgatási területén belül, fenti időszakban megvalósuló, a miskolci polgároknak, vagy közösségeknek szóló környezet- és természetvédelmi célú tevékenységek,

amelyek az alábbiak lehetnek:

– Környezeti szemléletformáló tevékenységek, azokkal kapcsolatos rendezvények, programok. A lakosság széles körét mozgósítani képes újszerű, széleskörű társadalmi rétegeket érintő kezdeményezések;

– A város természeti értékeinek és biológiai sokféleségének védelmét, illetve a városi környezet minőségének javítását, fejlesztését szolgáló nonprofit tevékenységek;

– A város levegőminőségének javítását szolgáló tevékenységek;

A pályázható összege maximálisan bruttó 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás, amelynek feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, legalább 10%-os önrésszel.

A pályázat benyújtása digitális formában történik, melyet elektronikus úton kell beküldeni a következő email címre (palyazat@miskolc.hu).

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 23. 12.00 óráig