Gratulálunk Turai Endre (1973.4.A) öregdiáktársunknak, aki a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta
Gratulálunk Turai Endre (1973.4.A) öregdiáktársunknak, aki a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.
Turai Endre bányamérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézete Geofizikai Intézeti Tanszékének egyetemi magántanára, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense pedig a Miskolci Egyetem földtudományi, illetve környezetmérnöki képzéseinek hazai és nemzetközi elismertetése érdekében végzett eredményes munkája, valamint több évtizedes oktatói-kutatói és tehetséggondozói tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.