Badány megvan elégedve magával, de eddig még csak ígéretek vannak, egy óvoda kerítésfestésén kívül

Választókerületemben az elmúlt év legsürgetőbb feladata a közbiztonság és a rend helyreállítása volt, amelyre az előző városvezetés szinte semmilyen figyelmet nem fordított. Selyemrét fő gondjait évek óta a prostitúció és a parkolás megoldatlan szabályozása jelentik, ezért a prostitúció kiszorítását, annak betiltását célzó előterjesztést nyújtottam be. Javaslataimat a miskolci közgyűlés elfogadta, az ezzel kapcsolatos rendeletek november végéig fognak megszületni.
Sikerült előrelépni a MÁV-telepen is, ahol az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő, prostituáltak és drogosok által használt, leégett épület elbontása után kezdeményeztem a mellette lévő, elhanyagolt ingatlanok lezárását, rendbetételét. Lakossági kérés nyomán a városi közgyűlés elfogadta javaslatomat a Selyemrét-Észak fizetős parkolási övezetbe való bevonására. Ennek köszönhetően az ott élők nem fognak kiszorulni a parkolóhelyekről, 2021. januártól a városrész a fizetős övezet részét fogja képezni.
A választókerületemben élők biztonságérzetét, komfortérzetét segítjük azzal is, hogy zúzalékos útfelújítást kapott a Kartács, a Tölgyesi és a Gyimesi utca. Kijavítottuk a Szentpéteri kapu 20. szám alatti emeletes ház melletti lépcsősort, és engedélyeztetés alatt áll egy további járdaszakasz, valamint egy csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása. Ezt folytatva, terveim között szerepel a Bólyai utcai járda felújítása, amelyhez az engedélyezési eljárást megindítottam. Megkeresésemre az áramszolgáltató képviselői jelenleg is dolgoznak a lakótelep és a Blaskovics utcai orvoslakások közötti parkosított terület közvilágításának rendbetételén.
A martinkertvárosi óvoda felújításához a kerítés festésével sikerült hozzájárulnom, és előrehaladott egyeztetéseket kezdtem a tulajdonos MÁV Zrt-vel, hogy az óvoda mellett egy teljesen új bölcsőde létesülhessen. Képviselői alapomból támogattam a selyemréti Szent István-templomban a hagyománnyá vált karácsonyi koncert megtartását, saját fizetésemből pedig az idősek nappali ellátását végző Segítőkéz Szolgáltatási Központ karácsonyi rendezvényét.