Bezárkózó Miskolci Törvényszék, hogyan választottak a bírók Tuzáné Papp Szilvia és Pabis Attila között azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a Miskolci Törvényszék elnöke? Miskolci levelező tagozat

Tisztelt eszakhirnok.com

A Miskolci Törvényszékre 2020. szeptember 21-én érkezett, majd részben azonos tartalommal 2020. szeptember 25-én megismételt megkeresésében az alábbi témában fordult a Miskolci Törvényszék sajtószóvivői hálózatához:
Az utóbbi időben nem kapjuk a heti tárgyalás előrejelzéseket. Olyan mintha a korábbi nyitás után ismét bezárkózna a Miskolci Bíróság. Mi lett a korábban sajtóval kapcsolatot tartó bírókkal? Konkrét kérdés. Hogyan választottak a bírók Tuzáné Papp Szilvia és Pabis Attila között azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a Miskolci Törvényszék elnöke?
A megkeresésben foglaltakra a Miskolci Törvényszék sajtószóvivői hálózata a 2020. szeptember 22. napi keltezésű elektronikus levelében a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 15. §-a és a 2. § (1) bekezdése, továbbá a Miskolci Törvényszék elnöke által 2016.El.I.D.16. szám alatt kiadott sajtószabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 3. §-a értelmében a heti tárgyalási jegyzékkel kapcsolatban közölte Önnel, hogy a sajtószóvivői hálózat az Utasítás 1/A. § 1. pontja, 4.§ (3) bekezdés i) pontja és 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján figyelemmel kíséri a törvényszéken folyamatban lévő sajtóérdeklődésre számot tartó ügyeket, majd azokról a törvényszék honlapján (https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/ )  a közérdeklődésre számot tartó ügyek között ad tájékoztatást. Fentieken túl felvilágosítást adott arról is, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyek adatai megtalálhatók a  https://birosag.hu/targyalasi-jegyzekek oldalon is.
A további felvetéseit illetően a Miskolci Törvényszék az alábbiakról tájékoztatja:
⦁ A bíróság az említett Utasítás és Szabályzat rendelkezései szerint a sajtószóvivő és a sajtószóvivői hálózat útján jelenleg is folyamatos szóbeli (telefonos) és írásbeli (elektronikus) kapcsolattartást biztosít a sajtó képviselőivel, a sajtóérdeklődésre számot tartó ügyekben közlemény útján tájékoztatja a nyilvánosságot. A sajtóközlemények a törvényszék honlapján (https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/sajtóközlemények) is hozzáférhetők. A bírósági szervezetet érintő hírek és közlések a https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/hírek cím alatt találhatók meg.
Tájékoztatom, hogy a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője: dr. Horváth Dóra.

⦁ Tájékoztatja továbbá a Miskolci Törvényszék, hogy a törvényszékek, ekként a Miskolci Törvényszék elnöki tisztségét betöltő személyről az Országos Bírósági Hivatal elnöke jogosult dönteni, a törvényszék bírói karát véleményezési jog illeti meg.

Üdvözlettel:
Miskolci Törvényszék
sajtószóvivői hálózata