A miskolci közélet

elmúlt 30 évének legsúlyosabb politikai
botrányára derült fény az elmúlt napokban: a Fidesz a hivatalt és a
város cégeit, intézményeit egy polipként kihasználva, választási
kampányra költötte a miskolciak pénzét.

A Miskolc Holding belső vizsgálata alapján, a jelenleg rendelkezésünkre álló
információk szerint a 2019. évi önkormányzati választási kampányban az Alakszai
Zoltán vezette polgármesteri hivatal és a Kriza Ákos vezette Fidesz a város
nyomdájából rendelt Fideszes kampányanyagokat, amelyeket a Miskolci
Kulturális Központtal, a miskolci nyugdíjasok pénzéből vagy a város egy
közalapítványából fizettettek ki.
Az adatok alapján teljesen világos, hogy Alakszai Zoltán és Kriza Ákos, a fideszes
jegyző és a fideszes polgármester, a fideszes polgármesterjelölt és a fideszes
pártelnök a város kasszájából finanszírozták a bukott választási kampányukat – a
miskolciak pénzéből.
A MiProdukt Kft.-ben, a város nyomdájában a bizonyítékokat megpróbálták eltűntetni,
meghamisították a nyilvántartásokat, amit lehetett megsemmisítettek, de egy
rutinellenőrzés során lebuktak.
A MiProdukt Kft. ügyvezetője ebben az időben Kriza Ákos bizalmasa, korábbi
szóvivője, (Kriza Ákos bizalmából korábban a MiKom ügyvezetője) Orosz Gábor volt.
A Velünk a Város frakciója nevében arra kérjük Veres Pál polgármester urat,
hogy rendeljen el teljeskörű vizsgálatot az ügyben, az eredményét pedig tárja a
nyilvánosság elé.
A Velünk a Város frakciója felszólítja Kriza Ákost és Alakszai Zoltánt, hogy a
vizsgálat idejére függesszék fel közéleti tevékenységüket, mert amit tettek nem
teszi őket alkalmassá arra, hogy közfunkciót viseljenek.
A Velünk a Város frakciója nevében
Hegedüs Andrea frakcióvezető-helyettes
Bartha György önkormányzati képviselő

ÖSSZEFOGLALÓ

Hogy mi történt pontosan? A történet igen szerteágazó, de egy rövid összefoglaló jól
bemutatja a tervszerű közpénzcsapolás fideszesbmodelljét.
A történetünk kulcsszereplője a MiProdukt Kft., a Miskolc Holding tagvállalata,
amelynek feladata, hogy nyomdaipari szolgáltatásokat nyújtson önkormányzati
tulajdonú cégeknek és külső piaci szereplőknek.
A társaságnál a Miskolc Holding Zrt. rutinszerű belső vizsgálatot folytatott le,
beruházásokat és beszerzéseket vizsgáltak, az ellenőrzés során pedig súlyos hibákra
bukkantak. Már nemcsak a beszerzésekre, hanem a megrendelésekre is kiterjedt a
vizsgálat, azaz belenéztek az úgynevezett „munkatáskákba”, azaz a megrendelések,
gyártások kötelező dokumentációiba.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy 67 munkatáska hiányzik, vagyis 67 – MiProdukt által
elvégzett – munka teljes dokumentációja tűnt el.
A vizsgálat során a 67-ből 16 előkerült, de ezeket a dokumentációkat utólag
módosították, a benne szereplő adatokat átírták, tartalmukat megváltoztatták és
meghamisították – többek között a megrendelőt, a megrendelés mennyiségét és a
megrendelés tárgyát is.
Az eredeti munkatáskák szerint 331.969 darab nyomdai termékre volt megrendelés, a
módosított megrendelések szerint 97.578 darabra, kiszámlázásra pedig csupán
51.220 darab nyomdai termék került.
Három tipikus eset a 16-ból:
Az elsőben a megrendeléshez készített átadás-átvételi jegyzőkönyv 11400 darab
plakátról szól (19 féle 20×60 cm) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
részére. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvön piros tollal az alábbi megjegyzés szerepel:
“Fidesz MPSZ Miskolci”. A meghamisított nyomdai információs rendszer szerint
azonban a megrendelés már csupán 75 darab A2 méretű plakátról szólt a Miskolci
Kulturális Központ részére, a számla is 75 darab plakátról lett kiállítva a Miskolci
Kulturális Központnak, illetve a raktári bevételt is módosították 75 darab plakátra.
Vagyis mi történt? Az Alakszai Zoltán vezette Polgármesteri Hivatal a város
nyomdájából a Kriza Ákos vezette Miskolci Fidesznek rendelt választási plakátokat,
amit a Miskolci Kulturális Központtal fizettetett ki. Ezt úgy hívják, hogy pártkampány
közpénzből.
Egy másik esetben a munkatáska ismét 11400 darab plakátra (19 féle 20*60 cm) lett
kiállítva, a megrendelő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A raktári bevétel
szerint a 11400 darab plakát elkészült. A meghamisított nyomdai információs rendszer
szerint azonban csupán 4000 darab plakátról szólt a megrendelés a Mount Event
Projekt Kft. részére, aminek megfelelően később a raktári bevétel is módosításra került
4000 darab plakátra. A fellelt vállalkozási szerződés a Mount Event Projekt Kft. és a
MIPRODUKT Kft. között jött létre és a tárgya: „Szépkorúak számára kulturális

programok szervezése”elnevezésű programsorozat nyomdai anyagainak az
elkészítése összesen bruttó 1.079.500 Ft értékben. A számla később már a
vállalkozási szerződésnek megfelelő tartalommal lett kiállítva a Mount Event Projekt
Kft.-nek. A számla arra a megrendelésszámra hivatkozik, amely eredetileg Fideszes
választási plakátokra szólt. A vállalkozási szerződés a megrendelés leadását és a
teljesítését követően készült hamis adattartalommal.
Vagyis az Alakszai Zoltán vezette Polgármesteri Hivatal a város nyomdájából a Kriza
Ákos vezette Miskolci Fidesznek rendelt választási plakátokat, amit a miskolci
nyugdíjasoknak szánt pénzből fizettek ki. Ezt úgy hívják, hogy pártkampány
közpénzből – a miskolci nyugdíjasok pénzéből.
Egy harmadik esetben a munkatáska 7100 darab plakátra (19 féle 20*60 cm plakát –
neves) lett kiállítva, a megrendelő közvetlenül a FIDESZ MPSZ Miskolci
Alapszervezete volt (elnöke Kriza Ákos). A raktári bevétel szerint a 7100 darab plakát
elkészült. A meghamisított nyomdai információs rendszer szerint 7100 darab plakátról
szólt a megrendelés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány részére, a hozzá
tartozó számla pedig már csak csak 80 darab plakátról lett kiállítva a Dr. Hilscher
Rezső Szociális Közalapítványnak.
A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány Miskolc város közalapítványa, amely
közpénzzel gazdálkodott, a miskolci emberek pénzével.
Vagyis mi történt megint? A Kriza Ákos vezette miskolci Fidesz a város nyomdájából
rendelt választási plakátokat Alakszai Zoltán kampányához, amit a város egyik
közalapítványával fizettettek ki, a miskolciak pénzéből.
És ez csak 3 példa volt a sokból.
Összesen 67 munkatáska tűnt el, ebből 16 meglett és a modell az összes többi
esetében is pontosan ugyanez:
az Alakszai Zoltán vezette polgármesteri hivatal és a Kriza Ákos vezette Fidesz a város
nyomdájából rendelt Fideszes kampányanyagokat, amelyeket a Miskolci Kulturális
Központtal, a miskolci nyugdíjasok, pénzéből vagy a város egy közalapítványából
fizettettek ki, de a finanszírozók között megtaláljuk a Miskolc Holding egy korábbi
állandó beszállítóját is.
Alakszai Zoltánnak és Kriza Ákosnak mindegy volt, hogy Intézmény, alapítvány, cég.
A lényeg, hogy közpénz legyen.
Teljesen világos, hogy Alakszai Zoltán és Kriza Ákos, a fideszes jegyző és a fideszes
polgármester, a fideszes polgármesterjelölt és a fideszes pártelnök a város
kasszájából finanszírozták a bukott választási kampányukat – az miskolciak pénzéből.
A bizonyítékokat megpróbálták eltűntetni, meghamisították a nyilvántartásokat, amit
lehetett megsemmisítettek.
Az eddigiek alapján sokmilliós tételről beszélünk, de ne feledjük 67-ből még csak 16
van meg.

A MiProdukt Kft. tulajdonosaként a Miskolc Holding Felügyelő Bizottsága és
Igazgató Tanácsa a rendelkezésre álló adatok alapján büntetőfeljelentés
megtételéről döntött.
Képviselőként arra kérjük Veres Pál polgármester urat, hogy rendeljen el teljeskörű
vizsgálatot az ügyben, az eredményét pedig tárja a nyilvánosság elé.
Felszólítjuk Kriza Ákost és Alakszai Zoltánt, hogy a vizsgálat idejére függesszék fel
közéleti tevékenységüket, mert amit tettek nem teszi őket alkalmassá arra, hogy
közfunkciót viseljenek.