Érdemes még P vagy E rendszámmal trükközni?

Töredékére csökkent a regisztrációs adó, nőtt a P rendszám költsége, ennek ellenére még mindig akad, aki ezt dobja autójára, hiszen a vagyonszerzési illeték és a gépjárműadó is megspórolható vele.

 

Tavaly nem csak a külföldi rendszámmal közlekedőkre nézve vonta össze szemöldökét az állam, hanem a különleges plakettek sorából a P és az E rendszámmal regisztrációs adót spórolók is fenyegetést, szigorúbb szabályzást kaptak. Tavaly ősz óta – amióta a külföldi rendszám kapcsán is megfordult a bizonyítási kényszer, azaz nem a rendőr kell bizonyítsa, hogy annak használata illegális, hanem a sofőr, hogy legális – az autójavító tevékenységhez kiadott P rendszámokat csak ennek megfelelő képesítéssel rendelkezők vezethetik (pontos kritériumok a keretes szemelvényben).

Magyarországon már forgalomba helyezett autóknál csupán gépjárműadó- és biztosítás-spórolás a P rendszám, ennek ellenére ugyanannyira nem vezethetők, mint az itthon még egyáltalán nem regisztráltak
A szigorúbb szabályzás nyilvánvalóan a regisztrációs adót be nem fizetők miatt született, a kereskedők, autójavítók azonban joggal érezhetik túlszabályozottnak a rendszert. Például egy kereskedő és annak vevői számára igen kényelmetlen, hogy az eladásra kínált autót nem próbálhatja ki a vevő – hacsak nem épp az adott cég alkalmazottja. Ugyanígy megkérdőjelezhető a tavalyi módosítás értelme, mely szerint autójavításra kiadott P rendszámmal csakis autószerelő végzettségű személy viheti egyik telephelyről másikra vagy egyik műhelyből másikba, netán műszaki felülvizsgálatra az autót. Miért kell az autómozgatáshoz szerelői szakképesítés? Nem, nem azért, mert a P rendszámmal vitt autó olyan megbízhatatlan, hogy jobb, ha van vele egy szerelő, ugyanis – a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerint – P rendszámmal is csak megfelelő műszaki állapotú autó vehet részt a forgalomban.
Részlet a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendeletből
1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának különös szabályai
1. § (1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.
(2) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel.
(4) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
(5) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.
(6) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz.