Fejlemények Miskolc köztisztasága ügyében. Válasz Szemes István
feljegyzésére.

 

Az önkormányzat kötelezettségeknek megfelelően már hónapokkal ezelőtt
megkezdte és azóta is folyamatosan végzi a köztisztasági munkálatokat,
az illegális szeméttelepek felszámolását. Az Ökológia Intézet által
szervezett sajtóreggelin annyit kértem Szemes Istvántól a Települések
Megmaradásáért Egyesület elnökétől, hogy a tényeket ne ferdítse el. Ne
csak arról számoljon be, hogy hol van szemét, hanem arról is, hogy hol
számolta fel az önkormányzat az illegális szemét hegyeket. Nem azt
mondtam, hogy tényeket ferdítsünk el, mert nem kívánatos, hogy Miskolcot
Nápolyhoz hasonlítják, hanem azt kértem, hogy ne tegyünk úgy, mintha az
egész város szeméthegyekkel lenne tele, mert ez nem igaz. A nem tetsző
hírek elhallgatásáról szó nem volt. Szemes István elferdíti azt a
mondatomat is, ami a gyerekek védelmére vonatkozott. A válaszom a lyukói
gyerekekre vonatkozott, mivel Szemes István szerint a koszos, esetleg
tetves gyerekeket el kell venni a szülőktől. Erre a válaszom az volt,
hogy szülői veszélyeztetés esetén a gyámhivatal és a családsegítő is
megteszi a szükséges lépéseket, de azt ugye senki sem akarhatja, hogy
minden olyan gyereket emeljünk ki a családból, ahol nem fürdenek
rendszeresen. Ha egy gyermek valóban veszélyeztetve van, akkor a
Gyámhatóság teszi a dolgát.
Az újabb 1000 ingatlan leellenőrzése valóban hatalmas feladat. A szinte
„elvégezhetetlent” a Szemes István 30 napos határidejére válaszoltam.
Az ellenőrzések sok helyen már megtörténtek, és nem maradtak el a
törvény szerinti intézkedések.
Szemes Istvánnal abban teljesen egyetértek, hogy az adófizetők pénzből
nem volna szabad mások után összeszedni a szemetet, mivel a
hulladékelszállítás kötelező közszolgáltatás és arról mindenkinek saját
magának, saját költségén kell/ene/ gondoskodni. A Közterület-felügyelők
civil autókból figyelik a szemétlerakók környékét, de tetten érni az
illegális szemetelőket nehéz, hiszen nem ok nélkül azokon a területeken
alakulnak ki a szeméthegyek, ahol kialakulnak. Azzal is egyetértünk,
hogy személetváltásra lenne szükség, hogy egyre kevesebb legyen a város
kiadása mások felelőtlensége miatt. Ezt azonban elég nehéz lesz elérni,
ha Szemes István bejelentései nyomán újra és újra arra kötelezik az
önkormányzatot, hogy a mások által eldobált szeméthegyeket az
önkormányzat takarítsa el.

Szemes Istvánnak egyébként éppen egy lyukói ellenőrzés kapcsán voltak a
Polgármesteri Hivatalhoz kérdései.
Szemes István kérdése: Szeméthelyzettel kapcsolatban Lyukóbánya: amit ma
elhordanak… c. cikkhez /minap, boon/ szeretnék hozzászólni.
Miskolcon a lakhatás alapfeltétele a szemétszállítási szerződés, WC,
Fűtés, legális áramvételezés, fürdőszoba stb. megléte.
Hivatal válasza: Csak a lakcím bejentés helyi szabályairól szóló
rendeletünk tartalmazza a bejelentkezés feltételeként a lakás, így a
lakhatás feltételeit.
Szemes István kérdése: A mellékelt videón egyértelműen megállapítható,
hogy lakhatási engedéllyel nem rendelkeznek és az illegális szemét a
szemétszállítással nem rendelkező lakosoktól származik. /BTK szerint,
aki semmilyen hatóság által engedélyezett hulladék elhelyezéssel nem
rendelkezik az kimeríti a 281/A hulladékgazdálkodás rendje elleni
bűncselekményt?/
Hivatal válasza: Lakhatási engedély csak a köznyelvben létezik. Az
építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt szokták így
hívni. A szemét származására vonatkozó kijelentés megállapító jellegű,
de ez még nem garantálja a megállapítás igazság tartalmát. A
szemétszállítási szerződést senki sem hordja magával. Lyukó egyes
területei nincsenek bekapcsolva a szervezett szemétszállításba,ugyanis
megközelíthetetlen részei is vannak a területnek. Ez persze nem jelenti,
hogy nem kell megoldania az ingatlan tulajdonosának a szemét
elszállítását.
Erre példa az, amikor ott élők gyűjtötték össze a szemetet, az AVE pedig
elszállította a területről. Szemes István éppen ennek kapcsán tette fel
a kérdéseket is.
Sz. I. kérdése: A lakcímbejelentés elmulasztása rendőrségi intézkedés
keretében kötelező szankcionálni, mivel a lakcímbejelentést a lakos
elmulasztotta. / Miskolc város együttélési kódexban megtalálható/
Válasz: Számtalanszor vizsgálták a közterület-felügyelők a lakcím
bejelentési kötelezettség teljesítését, és nagyon sok feljelentést
tettek ez ügyben a szabálysértési hatóságunknál, aminek a vége majd’
minden esetben büntetés.

Kérdés: Mivel lyukó teljes területén volt rendőrségi vizsgálat, mely
leadásra került az építési osztályra, szeretném megtudni, hogy ilyen
bírságolás történt e és ha nem miért nem?
Válasz: Nincs ilyen rendőrségi vizsgálat az építési osztályon Az viszont
igaz, hogy Szemes Istvánnak jelenleg is számtalan bejelentése és általa
kezdeményezett vizsgálat van folyamatban.

Kérdés: Ezen túlmenően a lakhatási engedéllyel nem rendelkező
ingatlanokban gyermeket nevelni tilos, mivel a1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szoló törvény szerint
ezek a mulasztások kimerítik a súlyos elhanyagolás és a
gyermekbántalmazás fogalmát is.
Válasz: A gyámhatóság ezekben az esetekben azonnal megteszi a szükséges
intézkedést.

Kérdés: A riportban látható, hogy az önkormányzat illetékes családsegítő
szolgálat tud ezekről a dolgokról. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket
tettek a törvénytelen állapotok megszüntetése tárgyában?

Válasz: Igen, tud ezekről, és jelzi is. De nem az a
megoldás, hogy minden egyes szegény gyereket kiemeljünk a családból és
állami gondozásba helyezzük.

Dobos Tímea M.M.J.V. Polgármesteri Hivatal

Dobos Tímea
szóvivő
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal