A kassai Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola iránt az utóbbi néhány évben a határon túlról is nő az érdeklődés. Az idei beiratkozáskor több Kassán élő szlovák család ugyancsak úgy döntött , hogy ide küldi tanulni a csemetéjét.

Míg a kelet-szlovákiai emberek vásárolni járnak Abaújba, és házakat vesznek a természeti értékekben gazdag ottani településeken, addig a magyarországiak színházba ruccannak át Kassára, és újabban már tanulni is. A Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola patinás, magas színvonalú intézmény, amelyet nem kell különösebben bemutatni.

Az első fecske nyolc éve érkezett
Csurkó Éva igazgatónőtől megtudjuk, hogy az iskolának jelenleg 375 tanulója van: 200 az alapiskolában, 175 pedig a gimnáziumban. 9 diákjuk való Magyarországról, hárman az alapiskolát, hatan a gimnáziumot látogatják.
A gyerekek egyöntetűen azt állítják, hogy itt magasabb a színvonal, mint odahaza. Hogyan tudják ezt lemérni?
Leginkább úgy, hogy híre megy a dolognak az itt tanulók vagy itt végzettek által. Általában kis településekről jönnek ide (például Fancsal, Fóny, Göncruszka), ahol az emberek tudnak egymás dolgairól. Aztán a nebulót követi a kisebb testvér, unokatestvér, és bővül a kör. Itt mindenképpen többet kapnak, mint odahaza, a legtöbbjüknek pedig Kassa közelebb van Miskolcnál.
Ha jól tudom, több éve tanulnak itt magyarországi fiatalok, de csak mostanában kapott publicitást a dolog.
Az első fecske, egy kisfiú nyolc éve érkezett, s az érdeklődés azóta is folyamatos. Hogy miért most kerültünk a figyelem központjába, nem tudom. Talán az eredményeinknek köszönhetően.
Milyen messziről jönnek a gyerekek?
Körülbelül ötven kilométeres körzetből. Van köztük naponta ingázó, de olyan is akad, aki bentlakó. Jelenleg hárman kassai kollégisták közülük.
Milyen erkölcsi és anyagi vonzata van ennek az iskola számára?
Az erkölcsi egyértelmű: hiszen viszik az intézmény jó hírét. Anyagilag azt jelenti, hogy a normatív támogatás folytán, akárcsak más iskolákban, itt sem elhanyagolható a tanulók létszáma. Közös igazgatású iskoláról van szó, fenntartónk a megyei önkormányzat nem tesz különbséget a magyarországi vagy az itteni gyerekek után járó támogatásban. A megyénél tudnak róla, hogy magyarországi diákjaink vannak, de nem zavarja őket. Sőt ösztönzik, hiszen nekik is az az érdekük, hogy minél több diákunk legyen.
Hogyan fest az idei beíratás?
Eddig 21 gyermeket írattak be az alapiskola első osztályába, és még kettőről tudjuk, hogy valószínűleg ide jönnek. Hadd emeljem ki, hogy a beíratottak közt öt szlovák nemzetiségű van, köztük olyan szülők gyermekei, akik nem is tudnak magyarul. Az említett két gyermek is szlovák óvodából fog érkezni. A magyarországiaknak igyekszünk minden segítséget megadni, hogy ne legyenek nehézségeik a beilleszkedéssel; például délutáni szlováknyelv-tanfolyamokkal.
Akad köztük olyan, aki az érettségi után szlovákiai egyetemre jelentkezik?
Igen, egy tavaly érettségizett magyarországi diákunk a kassai műszaki egyetemen folytatja a tanulmányait, de nem ő az egyetlen, mások is követni fogják. A gimnázium két osztálya művészeti és természettudományi irányzatú. Előbbinek köszönhetően például Dunaszerdahely mellől is van tanulónk, aki a művészeti oktatás kedvéért jött a Máraiba. A gyerekek emellett sok élménnyel gazdagodnak, a sporttól a színházig.

Családias iskola
Bortnyák Szilárd a huszonhárom kilométerre fekvő Tornyosnémetiből jár Kassára tanulni. Jelenleg nyolcadikos. Naponta ingázik. A közlekedéssel, mint mondja, nincs gond, mert az édesapja barátja Kassán dolgozik, ő gyűjti be a nyolc tanulót Tornyosnémetiből, Hidasnémetiből és Göncruszkáról. Haza már autóbusszal utazik.
Hogyan és mikor kerültél Kassára?
A testvéremnek gondja volt az otthoni iskolával, ezért esett a szüleink választása Kassára. Aztán én is követtem őt. Hatodik osztálytól tanulok itt, tehát harmadik éve.
Jó ez az iskola?
Színvonalasabb, ráadásul több nyelvet tanulunk. Mi még a régi oktatási rend szerint három nyelvet, vagyis magyart, szlovákot és angolt, de a mostani hetedikesek már a németet is. A diák és tanár kapcsolata is jobb: itt családias a környezet.
Hitted volna valaha, hogy szlovákul fogsz tanulni?
Kiskoromban aligha, de amikor adódott a lehetőség, hogy ide jöhetek Szlovákiába, akkor már nyilvánvaló lett, hogy meg kell tanulnom szlovákul. Egy ideig Kassán fociztam, most pedig Szepsiben. Ez azt jelenti, hogy reggel bejövök iskolába, délután buszozok Szepsibe, onnan visznek aztán haza.
Akkor elég sűrű a napod. S hogy tetszik Márai városa?
Szép város. Azelőtt is megfordultunk itt, olykor eljöttünk vásárolni, de akkor még nem gondoltam, hogy közelebbi kapcsolatba kerülök vele. Hozzánk Encs fekszik közel, Miskolc már hatvan kilométerre van, ezért is előnyös Kassán tanulnom.
Mi okoz nehézséget?
Ebben az évben a földrajz, mert éppen Szlovákiát vesszük, és a sok földrajzi nevet meg kell tanulni szlovákul. De biológiából, matekból, fizikából, kémiából is ismerni kell a szakkifejezéseket. Nincs mese, ezeket be kell magolni. Egy magyarnak talán a szlovák ragozás a legnehezebb.
Milyenek a diáktársak?
Befogadtak, semmi probléma velük, rendesek.

Közel van, és színvonalas
Két gimnazistával beszélgetek, mindketten dicsérik a Márai Sándor Gimnáziumot. Krupár Anna Encs mellől, Fancsalból jár Kassára, negyedikes, tehát végzős. Bortnyák Roland harmadikos, Tornyosnémetiből. Anna Magyarországon végezte a nyolcéves általános iskolát, de mivel itt kilencosztályos az alapiskola, előbb el kellett végeznie a kilencediket.
– A környékünkön nem volt más iskola – mondja Roland –, amely középfokú végzettséget adna, ezért választottuk ezt a gimnáziumot, ahol magyarul tanítanak. Ráadásul megtanulunk két nyelvet, és itt magasabb a színvonal, mint a környékünkön lévő középiskolákban. Én az általános iskola utolsó három évét is itt végeztem, tehát már hat éve járok ide.
– Nekem ugyanolyan messze van Kassa, mint Miskolc – mondja Anna. – Encsen ugyan van gimnázium, de nem ilyen magas színvonalú. Miskolcon pedig inkább szakirányultságúak a középiskolák, s akkor még nem volt pontos elképzelésem a jövőmről, ezért általános gimnáziumba szerettem volna járni, amely valamit ad, és lesz időm eldönteni, hogyan tovább.

x x x
Mindketten állítják: ahhoz képest, hogy a semmiből indultak, egész jól sikerült megtanulniuk szlovákul. A szlovákot idegen nyelvként tanulják. Osztálytársaikkal összeszoktak, szeretik őket. Anna sajnálja, hogy ez az utolsó éve, és el kell válni a többiektől, s megfordult a fejében, hogy Kassán tanul tovább, de mégis úgy fest a dolog, hogy Miskolcon fog, közgazdaság-tudományi karon.
Roland úgy gondolja, hogy megpróbálja becserkészni a kassai műszaki egyetemet, feltéve, hogy addig rendesen megtanul szlovákul. Őt inkább az informatika, matematika vonzza. Ha ez a terv nem sikerülne, akkor Magyarországon tanul tovább. Anna kezdettől fogva kassai kollégista; mint mondja, az „ipari” kollégiumában lakik, ahová nem volt nehéz bejutnia. Mindketten állítják, hogy Kassa nagyon szép város, ráadásul egyre csinosodik, Miskolcot nem lehet egy lapon említeni vele.
Szórakozásra nem sok idejük marad, főleg Annának, aki végzős. Nevetve mondja, hogy Roland e téren jobb helyzetben van, a harmadikosoknak még nem kell úgy hajtaniuk. A hétvége azonban nem Kassáé, akkor mindenki igyekszik otthon lenni.

Verik a mezőnyt
A kassai Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola (amely idén ünnepli megalakulásának hatvanadik évfordulóját) példája azt igazolja, hogy a sokat kritizált szlovákiai magyar oktatás színvonala vonzó, és vannak intézményei, amelyek verik a mezőnyt. A mai világban már egyre természetesebb, hogy nemcsak szlovákiai magyar diákok tanulnak a „határon túli” magyar alap- és középiskolákban, egyetemeken, hanem ottaniak is nálunk. S ehhez szerencsére a harsogó politikának vajmi kevés köze van. Itt a szülő dönt, aki a legjobbat akarja a gyermekének.

Kövesdi Károly
/www.vasarnap.com/