Korábban közölt helyreigazítási kérelemre tett intézkedésükkel kapcsolatban az alábbiakat szeretném Önök felé jelezni:

A helyreigazítási kérelmemből az utolsó sor kimaradt, az teljes terjedelmében így hangzott:

„Hivatkozva az alábbi linken Önök által megjelentetett cikkre, azonnali helyreigazítását kérem.

A Robert BOSCH Vállalatok Miskolci gyárával korábban fennálló szolgáltatási szerződésem rendes felmondással megszűnt, azonban ennek pontjai az abban foglalt kötelezettség vállalás miatt nem publikus.

A cikkben történt, társaságomra történő hivatkozás, illetve állítólagos őrizetbe vételem nem felel meg a valóságnak, minthogy az sem, hogy társaságom látta el a BOSCH miskolci telephelyeinek őrzésvédelmét.

A cikkről ügyfelemről értesültem, ilyen módon megvalósult üzlet- és magánemberként is jó hírnevem sérelme, amelyet jogi úton is lépéseket kívánok tenni.”

Mivel láthatóan Önök nem győződtek meg közlésük megalapozottságáról, továbbá nyilvánvalóan figyelmen hagyták azon közlésemet, miszerint cikkük jelentősen sérti üzleti és személyes jó hírnevemet, az ügyben a Nemzeti Hírközlési Hatóság vizsgálatát is kezdeményezem.

Tájékoztatásul közölöm továbbá, hogy egyeztetve a velem összemosott vagyonvédelmi vállalkozás vezetőjével nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt büntető eljárást is kezdeményezek.

Ezúton kérem szíves intézkedésüket a jelenlegi törvénysértő helyzet azonnali megszüntetését illetően!

http://www.eszakhirnok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4940:perjasi-zsolt-cafol&catid=1:miskolc&Itemid=3

http://www.eszakhirnok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4917:blamazs-sitten-a-miskolci-bosch-biztonsagi-fnoeke-&catid=1:miskolc&Itemid=3